14.–29. 3. 2022 – Dubaj

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: 


 
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna (14.–20. 3. 2022) 
JUDr. Jiří Oliva, 3. náměstek primátorky města Brna (19.–23. 3. 2022)
Bc. Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna (24.–29. 3. 2022)
Ing. Marek Fišer, člen Rady města Brna (24.–29. 3. 2022) 
Termín konání: 14.–29. 3. 2022
Místo konání: Dubaj, Spojené arabské emiráty (SAE)
Název akce: EXPO Dubaj
Pořadatel: Česká republika, město Brno, Jihomoravský kraj

Shrnutí: 

Město Brno mělo na výstavě EXPO v Dubaji vlastní tzv. rotační expozici Micro&Macro a na další se podílelo (J. G. Mendel). První zmiňovaná byla společná expozice statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a soukromých společností z oblasti elektronové mikroskopie a vesmírného průmyslu a setkala se s velkým ohlasem. Odhadem ji během 14 dnů navštívilo přes 300 000 osob (data vycházejí z odhadovaných počtů návštěvnosti celého českého pavilonu během EXPO). Obě rotační expozice lze hodnotit jako úspěšné. Přispěly k mezinárodní propagaci města jako atraktivní destinace (v obou expozicích byly k dispozici propagační videoklipy) a centra vědy, výzkumu a inovací.

Zpráva:

Instalaci rotační expozice Micro&Macro zajišťovala společnost BVV, instruktáž obslužného personálu zajistil pracovník Magistrátu města Brna. Představení expozice se uskutečnilo za účasti generálního komisaře účasti ČR na EXPO Jiřího Potužníka. Návštěvníci českého pavilonu měli možnost zažít jedinečné propojení světa elektronové mikroskopie a vesmírných technologií a zjistit, jak výsledky výzkumu v elektronové mikroskopii a vesmírných technologiích stále více pronikají do běžného života a činnosti každého člověka. Díky exponátu mohli objevit dva neznámé neviditelné světy – mikro a makro, pro jejichž pozorování jsou nezbytné speciální pomůcky a nástroje.

21. března 2022 se konal Český národní den. Zástupci města Brna se zúčastnili slavnostního ceremoniálu věšení vlajky a slavnostních proslovů. Českou republiku zde zastupovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová, velvyslanec České republiky ve Spojených arabských emirátech pan Jiří Slavík a generální komisař pro EXPO pan Jiří Potužník. Za pořádající zemi, tedy Spojené arabské emiráty, pronesl projev šejk Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministr pro toleranci a soužití a generální komisař Expo 2020 Dubaj. Po slavnostních ceremoniálech se konaly další dílčí akce, zejména v pavilonu ČR. Ve večerních hodinách proběhla premiéra multimediální show iMucha s podtitulem Alfons Mucha Visual Experience. Tato jedinečná podívaná spojuje nejnovější multimediální technologie, komiksový příběh, živou hudbu, tanec a světelné efekty, to vše rámuje příběh legendy české secese. Projekt navazuje na mezinárodně úspěšný počin Vivaldianno českého producenta, skladatele a textaře Michala Dvořáka a setkal se s velkým ohlasem publika. V závěru večera pak proběhlo v českém pavilonu setkání s Čechy žijícími v SAE, vystavovateli, architekty, kteří byli u vzniku a vývoje pavilonu, a dalšími představiteli České republiky.

Po celou dobu pobytu brněnské delegace se průběžně konala prezentace naší expozice, uskutečnilo se také focení brněnské expozice profesionálním fotografem a natáčení pořadu pro Českou televizi. Brněnská delegace kromě prezentace vlastní výstavy propagovala i kulturní program v Brně, proběhla také řada pracovních schůzek, např. s velvyslancem ČR v SAE či nizozemskou delegací apod. 

Závěr:

Zahraniční pracovní cesta byla velmi přínosná. Město Brno se po celý březen mezinárodně prezentovalo prostřednictvím dvou rotačních expozicí, dle bezprostředních ohlasů velmi povedeně. Na místě došlo ke kontrole realizace expozice věnované odkazu G. J. Mendela a převzetí následné rotační expozice Micro&Macro. Došlo také k instruktáži odborného personálu, natáčení pro ČT a navázání kontaktů přímo s generálním komisařem české účasti a marketingovou ředitelkou, což je výhodné zejména s ohledem na další možnou spolupráci. Brněnská delegace reprezentovala vystavovatele na Českém národním dnu a probrala možnosti dalšího zviditelnění města Brna na výstavě EXPO Osaka 2025. Brněnská rotační výstava měla velký ohlas u návštěvníků a získala tím velkou pozornost. 


V Brně dne 13. 4. 2022