12.–14. 6. 2022 – Záhřeb

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účastníci:  JUDr. Michal Chládek, MBA, člen ZMB
Ludvík Kadlec, člen ZMB
Termín: 12.–14. 6. 2022
Místo konání: Záhřeb, Chorvatsko
Název akce: Jednání o prohloubení partnerských vztahů
Pořadatel: Město Brno

Na základě usnesení RMB bylo cílem této pracovní cesty projednat naší stranou navržený text budoucí Dohody o prohloubení partnerských vztahů mezi statutárním městem Brnem a městem Záhřebem (dále jen Dohoda). Obsah této Dohody bude schvalován v orgánech jednotlivých měst, a proto je její obsah před započetím tohoto procesu nutno pokud možno co nejvíce sladit. Byla projednána druhá varianta této Dohody, jejíž právní obsah byl konzultován s vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB. 

Po příjezdu do Záhřebu 12. 6. 2022 bylo jednáno se zástupci České besedy Záhřeb, a to jejím předsedou a další zástupkyní. Byla projednána aktuální situace z pohledu české menšiny v Záhřebu s jejich podporou námi navrhované Dohody.

13. 6. 2022 dopoledne proběhlo přijetí panem Joškou Klisovicem (předsedou městského parlamentu) a jeho vedoucí kanceláře. Byl mu předán text Dohody v přítomnosti velvyslance České republiky v Záhřebu pana Milana Hovorky a bylo přislíbeno jeho bezodkladné předání pro projednání sekretariátu starosty.

Následovalo jednání se zástupcem České besedy a příprava na jednání se zástupkyní města Záhřeb paní Marijanou Sumpor.

Večer na pozvání velvyslance České republiky v Záhřebu pana Milana Hovorky a jeho manželky proběhlo setkání, na kterém byla vyhodnocena dosavadní jednání a navržen další postup.
14. 6. 2022 proběhlo setkání s paní Marijanou Sumpor (zastupitelkou, členkou největší koaliční strany) a zástupcem České besedy. Byla dohodnuta součinnost při projednání návrhu Dohody.
Cesta jednoznačně napomohla a zprůhlednila stav jednání mezi městy Brno a Záhřeb.

V Brně dne 1. 7. 2022
Zpracoval: JUDr. Michal Chládek, MBA