10.–15. 6. 2022 – Oslo, Bodo

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY

Účastníci:

Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna  

Termín konání: 

10.–15. 6. 2022 

Místo konání:

Oslo, Bodø (Norsko)

Název akce:

Zrození moderního města a kultura životního stylu dlouhého století

Pořadatel:

Město Brno, Fondy EHP a Norska

Shrnutí cesty: 

Ve dnech 10.–14. 6. se v norském Oslo uskutečnil workshop, sympozium a studijní cesta na téma „Zrození moderního města a kultura životního stylu dlouhého století“. Tohoto sympozia se kromě zástupce města Brna zúčastnili také zástupci Muzea města Brna a vily Tugendhat. V rámci programu došlo nejprve k setkáním se zástupci osloských muzeí – Národního muzea architektury, Národního muzea umění, architektury a designu, Munchova muzea a dalších. V sobotu 11. 6. rovněž proběhlo v odpoledních hodinách za přítomnosti královské rodiny slavnostní otevření Národního muzea umění, architektury a designu. V následujících dnech byl na workshopu v Národním muzeu architektury představen projekt „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily pro Studijní a dokumentační centrum Vily Tugendhat a pro Centrum dialogu a výzkumu architektury 19. století“ a oznámeny výsledky workshopu konaného v Brně v říjnu 2021.

Po přesunu (13. 6.) do města Bodø se následně setkal p. radní Fišer s vedoucí Odboru kultury a školství v rozhovoru nad kulturními projekty obou měst a diskuzi nad možnou budoucí spoluprací. Dále proběhlo setkání se zástupkyní teamu připravujícího kandidaturu Bodø pro rok 2024, během něhož došlo k výměně zkušeností s kandidaturou a vším, co obnáší. V závěru cesty se p. radní zúčastnil nahrávání Arktisk Filharmonie pro Sony, během něhož se setkal s dirigentem Arktisk filharmonie, ředitelkou zmíněné filharmonie a manažerem orchestru Kyiv Soloists. Po návratu do ČR byly předány poznatky a kontakty Filharmonii Brno k případné budoucí spolupráci.

Závěr: 

Díky studijní cestě realizované společně s workshopem v Národním muzeu v Oslu bylo umožněno srovnání významných památek moderní architektury, výměna know-how a sdílení zkušeností především v oblasti teorie ochrany architektonického dědictví a jeho prezentace. Vzhledem k účasti odborníků z Norska a českých muzejních institucí i politického zástupce města Brna byl zajištěn širší dopad a efektivnější šíření získaných poznatků. Setkání s představiteli kulturních institucí, městské samosprávy v Bodø či členkou ECOC teamu byla přínosná zejména ve výměně zkušeností ve vedení kulturních projektů, vnesla nový pohled na strategii jejich řízení, přinesla tipy a podněty k možné budoucí spolupráci. Získané zkušenosti budou využity nejen při přípravách přihlášky projektu EHMK, ale i v dalších kulturních projektech města Brna. Setkání kandidátských měst EHMK jsou nesmírně přínosná pro rozvoj města i projektu kandidatury.