Česky CZEnglish EN

Poskytnuté informace

    

Celkový počet záznamů: 076    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 13.9.2019     MMB/0344138/2019   Veřejnoprávní úkony a soukromoprávní jednání  
 11.9.2019     MMB/0365288/2019   Podkladové materiály R8/039 - bod 101  
 9.9.2019     MMB/0354323/2019   Podkladové materiály předložené RMB na její schůzi č. R8/039 konanou dne 28. 8. 2019, a to k bodům 15. Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Ostopovice, 24. Výzva k pomoci se snižováním emisí na území města Brna, 34. Ukončení realizace projektů participativního rozpočtu v rámci lokality bývalého vojenského areálu mezi ul. Lerchova a Údolní, a 51. Žádost o umožnění vstupu do bývalého vojenského areálu při ul. Lerchově ve dnech 27. 9. 2019 a 4. 10. 2019.   
 9.9.2019     MMB/0367232/2019   Stanoviska DO a připomínky MČ  
 6.9.2019     MMB/0371074/2019   Smlouva o dílo „Demolice objektu bez čp/čo v k.ú.Stránice (ul.Lerchova) a faktura č.19100090  
 3.9.2019     MMB/0334070/2019   Přehled úhrad parkovného  
 3.9.2019     MMB/0348077/2019   Studie - Náměstí Míru  
 2.9.2019     MMB/0344107/2019   Materiály do R8/038  
 2.9.2019     MMB/0360180/2019   Podkladový materiál k bodu 7  
 30.8.2019     MMB/0326857/2019   Plánované parkoviště pro ZOO vedle Čtyrlístku  
 30.8.2019     MMB/0314186/2019   vygenerování tabulky ankety o pronájmu městských úpozemků  
 30.8.2019     MMB/0314187/2019   pronájmy pozemků ve vlastnictví MMB  
 29.8.2019     MMB/0330165/2019   Podkladové materiály R8/036 - bod 72  
 28.8.2019     MMB/0310603/2019   Podkladové materiály R8/034 - bod 121  
 23.8.2019     MMB/0318352/2019   Stavebněhistorická dokumentace k objektu bývalé Káznice na ulici Cejl  
 21.8.2019     MMB/0328837/2019   Žádost na uzavření smlouvy k pronájmu části pozenku p.č.1134/8 k.ú. Slatina  
 20.8.2019     MMB/0326847/2019   Kopie příjatých usnesení RMB  
 20.8.2019     MMB/0326858/2019   Korespondence k záměru komunikace a jejích napojení  
 20.8.2019     MMB/0326850/2019   Korespondence k záměru DPS  
 20.8.2019     MMB/0326855/2019   Korespondence k záměru Technické sítě  
 20.8.2019     MMB/0326854/2019   Korespondence k záměru vstup do ZOO  
 20.8.2019     MMB/0326849/2019   Korespondence k záměru Fenix  
 20.8.2019     MMB/0326852/2019   MŠ Dolní Louky  
 19.8.2019     MMB/0236560/2019   Částeně poskytnuta informace a to v bodech: a) počet zaměstnanců zaměstnaných na HPP ke dni 1.6.2019; b) jmenný seznam zaměstnanců ke dni 1.6.2019; c) výše poštovného za dopisy adresované žadateli za roky 2016, 2017 a 2018  
 15.8.2019     MMB/0304939/2019   sdělení o počtu kladných rozhodnutí o prominutí   
 15.8.2019     MMB/0324990/2019   podkladový materiál z R8/036 body 11,12,13,75  
 13.8.2019     MMB/0315739/2019   Znalecký posudek a informace k pozemkům k.ú. Bohunice a k.ú. Ponava  
 12.8.2019     MMB/0292637/2019   Areál stavebního učiliště v Brně-Chrlicích  
 12.8.2019     MMB/0330168/2019   Podklady z R8/036 - bod 97  
 8.8.2019     MMB/0310600/2019   Materiál předložený RMB na její R8/034. schůzi konané dne 24. 7. 2019  
 8.8.2019     MMB/0318371/2019   Bytová problematika  
 8.8.2019     MMB/0322924/2019   VZ ZŠ Pastviny  
 7.8.2019     MMB/0306825/2019   Dokumenetace k přechodu pro chodce - ilice Údolní  
 7.8.2019     MMB/0318364/2019   OC Kaskády  
 7.8.2019     MMB/0307803/2019   Autobusová zastávka Nadační  
 7.8.2019     MMB/0312488/2019   Náklady na změnu systému parkování   
 6.8.2019     MMB/0310602/2019   Poskytnutí materiálu z RMB  
 6.8.2019     MMB/0311703/2019   Náklady na změnu systému rezidentního parkování  
 5.8.2019     MMB/0296239/2019   Stanoviska DO, MČ a OI  
 5.8.2019     MMB/0312426/2019   Pozemek parc. č. 2276/8 k.ú. Tuřany  
 5.8.2019     MMB/0314191/2019   Kopie nájemní smlouvy k pozemku 679/1 k.ú. Veveří  
 5.8.2019     MMB/0318352/2019   Stavebněhistorická dokumentace k objektu bývalé Káznice na ulici Cejl  
 2.8.2019     MMB/0306923/2019   Způsob zpracovávání a uchovávání žádostí o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu.  
 31.7.2019     MMB/0302544/2019   Dopravní značení Hradecká  
 30.7.2019     MMB/0299190/2019   Vyjádření ke zřízení zastávky Nadační  
 30.7.2019     MMB/0299474/2019   Vyjádření k vyloučení kamionové dopravy z Brna Bosonoh   
 30.7.2019     MMB/0291615/2019   Podkladové materiály R8/033 bod 72  
 30.7.2019     MMB/0274956/2019   Rácová smlouva křižovatka u UNIHOBBY  
 22.7.2019     MMB/0294916/2019   Transparency International ČR  
 19.7.2019     MMB/0276890/2019   Smlouvy - Ensytra, s.r.o.  
 18.7.2019     MMB/0276873/2019   Centralizovaný nákup energií  
 18.7.2019     MMB/0272481/2019   Centralizované pořízení dodávek energií  
 18.7.2019     MMB/0262145/2019   Pořízení právních informačních počítačových systémů pro Magistrát města Brna a jemu podřízené organizace.   
 18.7.2019     MMB/0284094/2019   podkladový materiál z RMB R8/033 konané dne 10.7.2019, bod 8,9,10  
 18.7.2019     MMB/0291617/2019   podkladový materiál z R8/033 konaná dne 10.7.2019, bod č. 8   
 17.7.2019     MMB/0287802/2019   Nemovitosti v k.ú. Starý Lískovec  
 17.7.2019     MMB/0271422/2019   Poskytnutí kopie nájemní smlouvy, k.ú.Královo Pole, p.č.4703/1 sml. č. 631303514 - ZO ČZS Tesla  
 16.7.2019     MMB/0293767/2019   Zpráva o činnosti JRS za 1Q 2019  
 15.7.2019     MMB/0282753/2019   Návrh na pořízení změny ÚPmB  
 15.7.2019     MMB/0293559/2019   Výměna dětí v MŠ  
 15.7.2019     MMB/0276257/2019   Pozemky v k.ú. Ivanovice  
 12.7.2019     MMB/0255817/2019   informace o nadřízeném orgánu  
 12.7.2019     MMB/0268603/2019   Parkování a dopravní značení ul. Kounicova  
 11.7.2019     MMB/0268696/2019   Veřejný pořádek  
 8.7.2019     MMB/0271700/2019   R8/032 - bod 2  
 8.7.2019     MMB/0264106/2019   R8/031 - bod 60  
 8.7.2019     MMB/0264310/2019   Veřejná účelová komunikace na pozemcích k.ú. Žabovřesky  
 3.7.2019     MMB/0269081/2019   Potvrzení rozdílonosti obsahů ZS  
 3.7.2019     MMB/0231910/2019   Rekonstrukce ul Valchařská  
 2.7.2019     MMB/0253316/2019   Umístění značek  
 2.7.2019     MMB/0253326/2019   Materiály schůze RMB R8/031  
 2.7.2019     MMB/0255261/2019   Z7/10 - bod č. 70  
 1.7.2019     MMB/0271703/2019   koncepce krizového ubytování  
 1.7.2019     MMB/0262947/2019   poskytování slev z nájemného u bytů ve vlastnictví SMB  
 1.7.2019     MMB/0260148/2019   prodloužení doby nájmu bytu v domě Radnická 5  
 1.7.2019     MMB/0260149/2019   návrh na určení bytu v domě Jabloňová 26  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2011 08:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2011 08:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design