Česky CZEnglish EN

Poskytnuté informace

    

Celkový počet záznamů: 019    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 20.4.2018     MMB/0141806/2018   OSM je vlastníkem pozemklů v k.ú. Líšen, jde o ornou půdu, není evidovám nájemní vztah.  
 20.4.2018     MMB/0159027/2018   implementace GDPR  
 18.4.2018     MMB/0140432/2018   Poskytnutí veškerých dokumentů, které byly vytvořeny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které jsou vedeny v elektronické podobě.  
 13.4.2018     MMB/0140450/2018   Materiály předložené na R7/164. schůzi RMB - body 8,27,28  
 13.4.2018     MMB/0145523/2018   Podklady z R7/164  
 12.4.2018     MMB/0121327/2018   Informace o svozu KO  
 11.4.2018     MMB/0136091/2018   Žádost o poskytnutí informace byla rozhodnutím částečně odmítnuta. V části, kterou bylo požadováno sdělení „jaké informace o osobě žadatele povinný subjekt uchovává“ byla informace poskytnuta.   
 11.4.2018     MMB/0134713/2018   Dotazníkové šetření - Brněnská metropolitní oblast  
 10.4.2018     MMB/0106789/2018   Stadion, bazén na Riviéře, SAKO Brno, a.s.  
 10.4.2018     MMB/0135166/2018   Podklady z R7/163  
 6.4.2018     MMB/0130856/2018   Poskytnutí dokumentů k bodům jednání Rady města č. r7/163, konkr. body 10, 52, 53  
 6.4.2018     MMB/0109442/2018   Poskytnutí dokumentů z jednání Rady města č. R7/161- bod 110, 112, 116, 123  
 5.4.2018     MMB/0137417/2018   Hlavní nádraží v Brně  
 5.4.2018     MMB/0126005/2018   Informace o pozemku v k.ú. Lesná  
 5.4.2018     MMB/0119835/2018   Materiály RMB - R7/162  
 5.4.2018     MMB/0136428/2018   R7/162 - bod 85  
 4.4.2018     MMB/0105591/2018   Materiál ZMB  
 3.4.2018     MMB/0130849/2018   Materiály z RMB  
 3.4.2018     MMB/0138417/2018   Nájemní smlouva  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2011 08:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2011 08:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design