Česky CZEnglish EN

Poskytnuté informace

    

Celkový počet záznamů: 069    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 29.5.2020     MMB/0202150/2020   Generel odvodnění a ÚS Optimalizace řešení poldru Chrlice   
 29.5.2020     MMB/0192554/2020   Přestupkové řízení ODSČ  
 27.5.2020     MMB/0195504/2020   informace o počtu rozhodnutí  
 27.5.2020     MMB/0193198/2020   seznam autoškol s platnou registrací  
 26.5.2020     MMB/0185900/2020   R8/085 - body 16, 46  
 25.5.2020     MMB/0186105/2020   Sdělení k reklamním zařízením na ul. Husova  
 22.5.2020     MMB/0200549/2020   Multifunkční sportoviště Lužánky  
 22.5.2020     MMB/0186619/2020   Kopie nájemní smlouvy - BM bd, a.s.  
 22.5.2020     MMB/0185895/2020   Materiály k bodům 62 a 68  
 20.5.2020     MMB/0192893/2020   Vyhrazené parkovací stání Gargulákova  
 18.5.2020     MMB/0178471/2020   R8/083 - bod 2 + informativni zprava  
 14.5.2020     MMB/0178692/2020   kopie rozhodnutí  
 14.5.2020     MMB/0174377/2020   Informace o subjektu podnikání - úplatné zápisy do registru živnostníků  
 14.5.2020     MMB/0178449/2020   Opatření proti suchu  
 14.5.2020     MMB/0175387/2020   Majetkový odbor č.j. 35353/2015 p.č. 570/1 k.ú. Brno-Pisárky  
 14.5.2020     MMB/0176573/2020   Výběrové řízení prodeje pozemků k.ú. Kuřim  
 14.5.2020     MMB/0183756/2020   Výše nájemného v obecních bytech  
 13.5.2020     MMB/0154470/2020   objednávka od společnosti RESPILON Group s.r.o.  
 13.5.2020     MMB/0169868/2020   vyjádření k průtahům v řízení způsobeným úředníky  
 13.5.2020     MMB/0174899/2020   Materiály k bodům 11, 12 a 13 z jednání RMB  
 13.5.2020     MMB/0169116/2020   podkladový materiál z RMB č. R8/081 body 9a10  
 13.5.2020     MMB/0174659/2020   Informace ke změně ÚPmB  
 13.5.2020     MMB/0176532/2020   výstavba v lokalitě Terezy Novákové  
 13.5.2020     MMB/0164158/2020   Popsání podmínek nutných pro podnikání.  
 13.5.2020     MMB/0185899/2020   Svolání R8/084  
 13.5.2020     MMB/0170255/2020   Rekonstrukce vnitrobloku Kounicova - Pod Kaštany  
 13.5.2020     MMB/0174342/2020   Faktury - Kroupa Helán  
 13.5.2020     MMB/0174897/2020   podkladový materiál z MRB č. R8/082-body 10, 22, 91  
 11.5.2020     MMB/0175021/2020   Výstavba nádrží na vodu k.ú. Brno-Líšeň  
 7.5.2020     MMB/0171437/2020   Informace o řízení stran systémové podjatosti  
 6.5.2020     MMB/0171428/2020   Zazdění okenních otvorů v budově u Údolní ul.v býv.voj. areálu Lerchova  
 6.5.2020     MMB/0164652/2020   vrtaná studna k. ú. Jundrov  
 6.5.2020     MMB/0164532/2020   vrtaná studna k.ú. Jundrov  
 4.5.2020     MMB/0165148/2020   Náležitosti připomínky k připravovanému ÚPmB  
 4.5.2020     MMB/0110286/2020   Informace ke kontejnerovým stáním  
 30.4.2020     MMB/0133124/2020   Sdělení o pravidlech při komunikaci s úřadem v době karantény, která platí od 16.3.2020  
 29.4.2020     MMB/0169358/2020   Podmínky kupní smlouvy  
 29.4.2020     MMB/0157511/2020   Navrhovaná přeložka silnice v k.ú. Maloměřice-Obřany  
 29.4.2020     MMB/0165149/2020   Informace o vydání koordinovaného stanoviska  
 29.4.2020     MMB/0158747/2020   Aktuální stav stavebního řízení  
 29.4.2020     MMB/0158738/2020   Aktuální stav stavebního řízení  
 27.4.2020     MMB/0154055/2020   Informace o MHD - DPMB, a.s.  
 27.4.2020     MMB/0157512/2020   TS - Maoměřice Obřany  
 27.4.2020     MMB/0159102/2020   Dopravní značení - ulice Divadelní  
 27.4.2020     MMB/0169115/2020   Svolání R8/077 - 79 s programem jednání  
 24.4.2020     MMB/0157586/2020   Odkup pohledávky za KB-LeRK, spol. s.r.o. v likvidaci - jednání Zastupitelstva 2008, 2007  
 22.4.2020     MMB/0155121/2020   R8/077 - bod 13  
 22.4.2020     MMB/0155118/2020   R8/077 - bod 17  
 22.4.2020     MMB/0156398/2020   R8/077 - bod 47  
 22.4.2020     MMB/0164736/2020   Pozemky Kuřim - žádost o podklady  
 22.4.2020     MMB/0156075/2020   Informace, že se znalkyní nebylo spolupracováno  
 22.4.2020     MMB/0151789/2020   Informace k pozemkům 1102, 1098, 1096 a 1097 k.ú. Trnitá  
 17.4.2020     MMB/0148265/2020   poskytnutí informací týkajících se počtu zaměstnanců, počtu jejich odpracovaných hodin, superhrubých mezd a informací k institutu „home office“ a dále počtu zastupitelů a jejich odměn   
 15.4.2020     MMB/0151273/2020   Smlouva o umístění automatů  
 15.4.2020     MMB/0129438/2020   pracovní smlouva bez osobních údajů a druh práce  
 15.4.2020     MMB/0144519/2020   materiál do RMB „Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka/tajemnice MMB“  
 15.4.2020     MMB/0144935/2020   Informace ke změně ÚPmB B4/08-I  
 14.4.2020     MMB/0144518/2020   podkladový materiál zRMB č. R8/075 bod 9,10,13  
 14.4.2020     MMB/0103543/2020   podkladový materiál z RMB č. R8/067 - body 8,9,22,49  
 14.4.2020     MMB/0148956/2020   Demolice kovových přístřešků v býv. voj. areálu Lerchova  
 14.4.2020     MMB/0116899/2020   podkladový materiál z RMB č. R8/068 - body 11,12,16,24  
 14.4.2020     MMB/0156397/2020   Svolání R8/076  
 8.4.2020     MMB/0109116/2020   seznamy příjemců dotací - nesplnění zákonné povinnosti  
 8.4.2020     MMB/0142840/2020   Podnět dle správního řádu  
 6.4.2020     MMB/0130370/2020   Dokumentace “Rekonstrukce tramvajové smyčky Náměstí Míru“   
 6.4.2020     MMB/0137441/2020   Závazné stanovisko OVLHZ/MMB/0387525/2019  
 3.4.2020     MMB/0138509/2020   Podklady k závěru závazného stanoviska.  
 3.4.2020     MMB/0137418/2020   Materiály do RMB  
 2.4.2020     MMB/0144517/2020   Svolání R8/074  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2011 08:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2011 08:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design