Česky CZEnglish EN

Poskytnuté informace

    

Celkový počet záznamů: 066    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 24.9.2021     MMB/0496168/2021   absence památkové ochrany budovy  
 24.9.2021     MMB/0488250/2021   nákup energie  
 24.9.2021     MMB/0467057/2021   podkladový materiál z RMB konané dne 1.9.2021 bod 102  
 24.9.2021     MMB/0490664/2021   Podklad pro zpracování DÚR MÚK Kamenolom  
 23.9.2021     MMB/0469467/2021   Provozování restauračních předzahrádek a zahrádek  
 23.9.2021     MMB/0473797/2021   Nájemní smlouva na p.č. 2012 k.ú. Kohoutovice  
 22.9.2021     MMB/0467049/2021   žádost, usnesení o přerušení, odvolání  
 21.9.2021     MMB/0458625/2021   informace k pozemku p. č. 5089/1  
 15.9.2021     MMB/0466777/2021   Ulice Haasova a systém rezidentního parkování  
 13.9.2021     MMB/0448643/2021   podkladový materiál z RMB č. R8/166 bod 109 Připomínky k návrhu změny Územního plánu Moravany  
 10.9.2021     MMB/0443850/2021   poskytnutí informace ve věci užívání pozemkůvče v k. ú. Královo Pole, které dlouhodobě užívá pobočný spolek ZO ČZS Brno Tesla - výše nájemného  
 9.9.2021     MMB/0450910/2021   Přehled investičních nákladů MÚK Kamenolom  
 8.9.2021     MMB/0446118/2021   počet kontrol OKO MMB na městských částech SMB od roku 2010 dosud  
 8.9.2021     MMB/0447072/2021   sděleni k právní moci, sdělení o postoupení   
 6.9.2021     MMB/0431422/2021   podkladový materiál z R8/165 body 13,14,21,46  
 2.9.2021     MMB/0448694/2021   Informace k pozemkům v k.ú. Líšeň  
 1.9.2021     MMB/0408062/2021   podkladové materiály z RMB č. R8/163 body 11,13,14 a dopis MŽP ČR   
 1.9.2021     MMB/0450511/2021   Sdělení, že MMB znalecké posudky MUDr. Pernicové nezadával  
 1.9.2021     MMB/0389460/2021   Žádost o poskytnutí informací se týká poskytnutí informační koncepce orgánu veřejné správy.  
 26.8.2021     MMB/0421615/2021   podpora organizaci Hnutí pro život ČR, z.s., užití loga města Brna  
 25.8.2021     MMB/0423537/2021   Námitky k návrhu ÚPmB  
 25.8.2021     MMB/0421354/2021   Odkup pozemků v k.ú. Kuřim  
 20.8.2021     MMB/0415535/2021   Přístup k pozemkům v k.ú. Komárov  
 20.8.2021     MMB/0426540/2021   žádosti o dotaci a vyučtování s Organizací pro pomoc uprchlíkům, z. s.  
 17.8.2021     MMB/0398534/2021   Dopravní značení na ulici Florianova  
 11.8.2021     MMB/0398435/2021   Parkovací dům - pozemek p.č. 8882 k.ú. Vinohrady  
 11.8.2021     MMB/0375062/2021   podkladový materiál z RMBč. R8/161 konané 21.7.2021, bod 18  
 11.8.2021     MMB/0390794/2021   Územní rezerva v k.ú. Medlánky.  
 10.8.2021     MMB/0348047/2021   rozhodnutí o přestupku  
 5.8.2021     MMB/0396178/2021   poskytnutí informace k záměru pronájmu nebytového prostoru Starobrněnská 14 č.p. 30 - kolik bylo učiněno nabídek, jména firem nebo žadatelů, v jaké cenové výši nabídky byly  
 5.8.2021     MMB/0372050/2021   Žádost o poskytnutí informací k pozemkům města Brna  
 5.8.2021     MMB/0375652/2021   Informace - směna pozemků a výstavba domu Anenská brána  
 4.8.2021     MMB/0388297/2021   Znalecký posudek  
 3.8.2021     MMB/0399173/2021   poskytnutí písemnosti ze správního spisu  
 3.8.2021     MMB/0366864/2021   Informace ohledně nájmu za zemědělské pozemky  
 3.8.2021     MMB/0373263/2021   Informace - umístění stavby prodejního stánku - OC Perla k.ú. Žabovřesky  
 30.7.2021     MMB/0382727/2021   Reklamní zařízení na ul. Olomoucká a ul. Hviezdoslavova  
 30.7.2021     MMB/0367847/2021   informace dle žádost 106, přílohy  
 30.7.2021     MMB/0375056/2021   Možnosti využití parcely v k.ú. Slatina  
 30.7.2021     MMB/0384394/2021   Povolování výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích   
 30.7.2021     MMB/0396182/2021   Žádost DRFG aréna  
 30.7.2021     MMB/0338433/2021   Materiá do RMB  
 30.7.2021     MMB/0338428/2021   Dodatek č. 1  
 30.7.2021     MMB/0382765/2021   vyjádření dle předmětu žádosti k bodu 28 R8/161  
 29.7.2021     MMB/0339643/2021   Připomínky MČ Brno-Ořešín  
 28.7.2021     MMB/0362741/2021   Stanoviska dotčených orgánů  
 27.7.2021     MMB/0379202/2021   Informace - smlouvy k nájmům garáží  
 27.7.2021     MMB/0338829/2021   Zápisy z jednání  
 23.7.2021     MMB/0308100/2021   Dopravní komunikace v návrhu UPmB  
 23.7.2021     MMB/0357490/2021   rozhodnutí OÚSŘ MMB   
 22.7.2021     MMB/0351627/2021   Pozemky v k.ú. Židenice (dříve Zábrdovice) dotazy  
 22.7.2021     MMB/0350695/2021   Dotazy k pozemku p.č. 190/2 v k.ú. Bosonohy  
 20.7.2021     MMB/0350989/2021   Podklady a výstupy  
 20.7.2021     MMB/0351643/2021   smluvní vztah a soudní spor mezi SMB a Strategic Consulting s.r.o.  
 20.7.2021     MMB/0293635/2021   Proces přípravy nového ÚPmB.  
 20.7.2021     MMB/0370930/2021   sdělení o neexistenci závazného stanoviska  
 15.7.2021     MMB/0324121/2021   Informace k pozemkům - k.ú. Královo Pole p.č.4765/3, 4767/139  
 15.7.2021     MMB/0288715/2021   Změna návrhu ÚPmB v k.ú. Líšeň  
 14.7.2021     MMB/0302748/2021/01   Pozemky v k.ú. Líšeň  
 14.7.2021     MMB/0350578/2021   Směrný plán města Brna z roku 1956  
 13.7.2021     MMB/0347993/2021   Vydávání povolení k vjezdu do centra města Brna  
 13.7.2021     MMB/0294159/2021   informace o platbě nájemného  
 13.7.2021     MMB/0355661/2021   územní rozhodnutí a stavební povolení od 1.4.2021 do 30.6.2021  
 12.7.2021     MMB/0341910/2021   Investiční záměr „Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku“  
 7.7.2021     MMB/0339367/2021   Žádost o informaci - ev.ob. Husova 5, osoby bez přístřeší, volné byty, noclehárna, Zpravodaj.  
 2.7.2021     MMB/0340353/2021   kopie písemností ve věci domu Tůmova 1, Brno  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2011 08:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2011 08:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design