Česky CZEnglish EN

Poskytnuté informace

    

Celkový počet záznamů: 076    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 19.6.2018     MMB/0239736/2018   Podklady k silnici II/384 a křižovatka u UNIHOBBY  
 13.6.2018     MMB/0237014/2018   Poskytnutí materiálu ke konkurznímu řízení - ZŠ Arménská 21  
 13.6.2018     MMB/0230659/2018   Seznam uvolněných zastupitelů  
 11.6.2018     MMB/0222840/2018   R7/171 - bod 13  
 8.6.2018     MMB/0225831/2018   náhrada nákladů řízení  
 8.6.2018     MMB/0225835/2018   Náhrada nákladů řízení  
 6.6.2018     MMB/0216486/2018   R 7/166- bod 91  
 6.6.2018     MMB/0227516/2018   Podklady z R7/171  
 6.6.2018     MMB/0230658/2018   Podklady z R7/170  
 6.6.2018     MMB/0222709/2018   Objednání propagace města Brna v rámci Festivalu RE:PUBLIKA  
 6.6.2018     MMB/0219581/2018   VPS - OHL ZŠ - Bidláky  
 5.6.2018     MMB/0189760/2018   Pracovní poměr a další informace o Mahenově památníku  
 5.6.2018     MMB/0228908/2018   Návrh na pořízení změny ÚPmB  
 4.6.2018     MMB/0211248/2018   Retenční nádrž "Jeneweinova"  
 1.6.2018     MMB/0201528/2018   Stanoviska,dohody, korespondence s vybranými subjekty  
 1.6.2018     MMB/0201527/2018   Korespondence s KÚJMK  
 1.6.2018     MMB/0201524/2018   Korespondence s pověřenými zastupiteli, OŽP a OD MMB  
 1.6.2018     MMB/0211247/2018   Materiály RMB R7/170 - 22. 5. 2016 - body č. 25 a 44  
 1.6.2018     MMB/0220277/2018   Smlouva SMB + JUDr. Rašovský - odtahy vozidel  
 31.5.2018     MMB/0210981/2018   Informace o stavebních pracích  
 31.5.2018     MMB/0218311/2018   Podklady z R7/170  
 29.5.2018     MMB/0211270/2018   žádost o informace o ceně za m2 prodávaných domů  
 25.5.2018     MMB/0199316/2018   Fotbalový stadion  
 25.5.2018     MMB/0201525/2018   Korespondence se zpracovateli ÚPmB a SEA  
 25.5.2018     MMB/0199267/2018   Stanovisko právního zástupce města Brna  
 23.5.2018     MMB/0190158/2018   poskytnutí dotací Kociánka  
 22.5.2018     MMB/0189363/2018   Korespondence BKOM - č-j. MMB/0121474/2017  
 22.5.2018     MMB/0525378/2017   Zápisy ze zasedání poradního orgánu ve věci integrace cizinců  
 18.5.2018     MMB/0194618/2018   Podklady z R7/168  
 17.5.2018     MMB/0181335/2018   Kolektivní smlouva MMB od roku 2014  
 16.5.2018     MMB/0186845/2018   Nádraží u řeky  
 16.5.2018     MMB/0190933/2018   Studie proveditelnosti přestavby železničního uzlu Brno  
 16.5.2018     MMB/0165102/2018   žádost o poskytnutí dokumentace  
 16.5.2018     MMB/0189172/2018   Podklady z R7/166  
 16.5.2018     MMB/0185919/2018   Podklady z R7/167  
 15.5.2018     MMB/0182360/2018   Poskytnutí podkladů R7_167 - 2. 5. 2018  
 14.5.2018     MMB/0182359/2018   Obchvat Žebětína - korespondence  
 10.5.2018     MMB/0190340/2018   Prodej pozemků  
 10.5.2018     MMB/0179276/2018   Dispozice s pozemkem p. č. 370/110 v k. ú. dolní Heršpice  
 4.5.2018     MMB/0176944/2018   Podklady z R7/166  
 4.5.2018     MMB/0178313/2018   Počet exekučních řízení vedených MMB  
 4.5.2018     MMB/0171410/2018   R7/166 - bod 70  
 3.5.2018     MMB/0173859/2018   Prodloužení TT Bystrc - Kamechy  
 3.5.2018     MMB/0176569/2018   Komunikační obchvat Tuřan  
 3.5.2018     MMB/0172666/2018   Komunikační obchvat Tuřan  
 3.5.2018     MMB/0180019/2018   Velodrom  
 3.5.2018     MMB/0176942/2018   Podklady z R7/165  
 3.5.2018     MMB/0163395/2018   Kopie nájemní smlouvy,informace týkající se předkládání OP  
 26.4.2018     MMB/0142115/2018   Účastníci zkoušky taxislužby a jejich úspěšnost  
 26.4.2018     MMB/0160796/2018   Obvyklá cena za pronájem  
 26.4.2018     MMB/0155500/2018   OD Bauhaus  
 26.4.2018     MMB/0164763/2018   Podklady z R7/165  
 25.4.2018     MMB/0149925/2018   Prezentace a podklady veřejného projednání SEA k plánu mobility  
 24.4.2018     MMB/0169694/2018   řešené propadační nosiče   
 24.4.2018     MMB/0148087/2018   DZ - Houškova (Komín)  
 24.4.2018     MMB/0140425/2018   Bílý dům  
 23.4.2018     MMB/0160594/2018   Podkladové materiály z R7/165  
 20.4.2018     MMB/0141806/2018   OSM je vlastníkem pozemklů v k.ú. Líšen, jde o ornou půdu, není evidovám nájemní vztah.  
 20.4.2018     MMB/0159027/2018   implementace GDPR  
 18.4.2018     MMB/0140432/2018   Poskytnutí veškerých dokumentů, které byly vytvořeny v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), které jsou vedeny v elektronické podobě.  
 13.4.2018     MMB/0140450/2018   Materiály předložené na R7/164. schůzi RMB - body 8,27,28  
 13.4.2018     MMB/0145523/2018   Podklady z R7/164  
 12.4.2018     MMB/0121327/2018   Informace o svozu KO  
 11.4.2018     MMB/0136091/2018   Žádost o poskytnutí informace byla rozhodnutím částečně odmítnuta. V části, kterou bylo požadováno sdělení „jaké informace o osobě žadatele povinný subjekt uchovává“ byla informace poskytnuta.   
 11.4.2018     MMB/0134713/2018   Dotazníkové šetření - Brněnská metropolitní oblast  
 10.4.2018     MMB/0106789/2018   Stadion, bazén na Riviéře, SAKO Brno, a.s.  
 10.4.2018     MMB/0135166/2018   Podklady z R7/163  
 6.4.2018     MMB/0130856/2018   Poskytnutí dokumentů k bodům jednání Rady města č. r7/163, konkr. body 10, 52, 53  
 6.4.2018     MMB/0109442/2018   Poskytnutí dokumentů z jednání Rady města č. R7/161- bod 110, 112, 116, 123  
 5.4.2018     MMB/0137417/2018   Hlavní nádraží v Brně  
 5.4.2018     MMB/0126005/2018   Informace o pozemku v k.ú. Lesná  
 5.4.2018     MMB/0119835/2018   Materiály RMB - R7/162  
 5.4.2018     MMB/0136428/2018   R7/162 - bod 85  
 4.4.2018     MMB/0105591/2018   Materiál ZMB  
 3.4.2018     MMB/0130849/2018   Materiály z RMB  
 3.4.2018     MMB/0138417/2018   Nájemní smlouva  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2011 08:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2011 08:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design