Česky CZEnglish EN

Poskytnuté informace

    

Celkový počet záznamů: 071    
Datum zveřejnění Číslo jednací Předmět Příloha Detail
 25.9.2018     MMB/0362767/2018   Vyjímky ze zásad fondu byt. výstavby  
 25.9.2018     MMB/0362769/2018   Informace - areál Kníničky - Dolní louky  
 25.9.2018     MMB/0362768/2018   informace k usnesení MČ Kniničky  
 25.9.2018     MMB/0362770/2018   Disponobilní plocha pro paracentrum FENIX a další záměry  
 25.9.2018     MMB/0369898/2018   Wet house  
 25.9.2018     MMB/0367133/2018   Domov pro seniory Okružni - čerpání veřejných peněz  
 21.9.2018     MMB/0362379/2018   Informace o pozemku p.č. 4611/125 v k.ú. Kr.Pole  
 21.9.2018     MMB/0367917/2018   Znalecký posudek  
 17.9.2018     MMB/0353047/2018   Materiály RMB R7/182  
 13.9.2018     MMB/0296552/2018   PřestavbaŽUB  
 13.9.2018     MMB/0350033/2018   Doklady o dobývacím prostoru Líšeň II  
 12.9.2018     MMB/0344194/2018   Rapid Re-Housing  
 10.9.2018     MMB/0347162/2018   Podklady z R7/182  
 6.9.2018     MMB/0340214/2018   poskytnutí ingormací o počtu rozhodnutí  
 6.9.2018     MMB/0291732/2018   Materiály z RMB 176, body 39+77  
 4.9.2018     MMB/0344124/2018   R7/182- bod 54  
 4.9.2018     MMB/0309770/2018   Železniční uzel Brno  
 4.9.2018     MMB/0309490/2018   Stanoviska ke Studii proveditelnosti přestavby ŽUB  
 3.9.2018     MMB/0322720/2018   spolupráce města s Klubem personalistů o.p.s.  
 3.9.2018     MMB/0327646/2018   grafický dokument s plošným rozčleněním plochy areálu VUT na jednotlivé IZ, investiční záměr vstupu do ZOO a související dokumenty, dokument záměru výstavby DPS a MŠ v bývalém areálu VUT  
 3.9.2018     MMB/0350606/2018   Záměr vybudování kryté ledové plochy  
 29.8.2018     MMB/0339089/2018   Podklady z R7/181  
 29.8.2018     MMB/0331398/2018   Poskytnutí informace  
 28.8.2018     MMB/0340556/2018   materiál RMB - Bydlení s podporou v objektu Francouzská 42  
 28.8.2018     MMB/0327527/2018   prodej pozemku spolku FENIX  
 28.8.2018     MMB/0303484/2018   Počet parkovacích míst v zóně 1-01  
 24.8.2018     MMB/0322854/2018   V mnohočetné žádosti, která obsahovala jak opravné prostředky tak i novou žádost o poskytnutí informací mj. požadován i seznam jmen a funkcí zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k 29.2.2016 a popis pravomocí. V těchto bodech byla informace poskytnuta.  
 24.8.2018     MMB/0324104/2018   R7/180- body 7,12,13,72,105  
 24.8.2018     MMB/0297201/2018   podkladové materiály z jednání rady R7/178 - body 37, 38, 40  
 23.8.2018     MMB/0330337/2018   Podklady z R7/180  
 21.8.2018     MMB/0322719/2018   Podklady z R7/180  
 20.8.2018     MMB/0309489/2018   nádraží v Brně - součinnost s PČR  
 20.8.2018     MMB/0326038/2018   Metodiky, interní směrnice, nařízení...týkající se IPP  
 17.8.2018     MMB/0309561/2018   Částečné poskytnutí informací  
 17.8.2018     MMB/0325798/2018   Stanoviska PČR rezidentní parkování Brno - střed  
 17.8.2018     MMB/0312213/2018   informace - Ponava Café - finanční podpora města Brna  
 16.8.2018     MMB/0327070/2018   Dokumenty o prodeji domu Kounicova 63/Nerudova 14  
 14.8.2018     MMB/0312944/2018   EBK Basketball z.s.  
 10.8.2018     MMB/0316679/2018   Užívání pozemků k.ú. Slatina  
 8.8.2018     MMB/0300801/2018   R7/178 body 44,47,49,50  
 6.8.2018     MMB/0309487/2018   Rozšíření informace  
 3.8.2018     MMB/0308717/2018   Pokyn OD č.j. MMB/0276581/2018  
 3.8.2018     MMB/0304389/2018   Podklady Z R7/178  
 2.8.2018     MMB/0286459/2018   Přechodné dopravní značení na ulici Antonínská  
 1.8.2018     MMB/0304983/2018   Propagace - rezidentní parkování  
 24.7.2018     MMB/0295347/2018   náklady města k ŽUB  
 24.7.2018     MMB/0285188/2018   Bytové domy v k.ú. Slatina  
 20.7.2018     MMB/0286522/2018   Podklady z R7/176  
 20.7.2018     MMB/0294620/2018   Podklady z R7/177  
 17.7.2018     MMB/0276582/2018   Počet vozidel TAXI IMPULS PLUS Bro, spol. s r.o.  
 17.7.2018     MMB/0276538/2018   Počet vozidel TOP1 SERVICE GROUP s.r.o.  
 17.7.2018     MMB/0276580/2018   Počet vozidel CITY TAXI PLUS s.r.o.  
 16.7.2018     MMB/0276384/2018   Materiály RMB R7/175 - 93, 98, 99, 102  
 16.7.2018     MMB/0283119/2018   odpověď vedoucí ÚRM MMB, odkaz na zveřejněnou informaci  
 13.7.2018     MMB/0283588/2018   zápis do MŠ  
 12.7.2018     MMB/0236606/2018   Z7/21 - bod č. 2  
 11.7.2018     MMB/0282784/2018   Odkaz na zveřejněnou informaci-Územní studie Červený kopec  
 11.7.2018     MMB/0265275/2018   Žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta. Žádosti o poskytnutí informace v části týkající se uchování informace o osobě a o počtu zaměstnanců zaměstnaných u MMB na hlavní pracovní poměr ke dni 29.2.2016 bylo vyhověno.  
 11.7.2018     MMB/0269214/2018   Podklady z R7/175  
 9.7.2018     MMB/0269690/2018   Neinvestiční dotace spolkům  
 9.7.2018     MMB/0278626/2018   postupy při vyřizování stížností  
 4.7.2018     MMB/0250278/2018   informace k asistentům konzulatantům a sekretářkám uvolněných členů ZMB  
 4.7.2018     MMB/0246654/2018   Informace k výběrovým řízením  
 4.7.2018     MMB/0267367/2018   informace o spisech Veveří 110, 112, 114 - nahlížení do spisů  
 3.7.2018     MMB/0266934/2018   Informace o úřední adrese Brno, Husova 5  
 2.7.2018     MMB/0237015/2018   R7/172 - body 10,55-58,83  
 2.7.2018     MMB/0231295/2018   Aktuální operativní plán investic a závazný plán investic na rok 2018  
 2.7.2018     MMB/0243944/2018   Korespondence mezi OSM a nájemcem.  
 2.7.2018     MMB/0252745/2018   Informace o IGNIS BRUNENSIS  
 2.7.2018     MMB/0241835/2018   Rapid rehousing  
 2.7.2018     MMB/0227123/2018   Stavby realizované MMB Brno  
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2011 08:44
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2011 08:44
  • Odpovědný útvar: Odbor vnitřních věcí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design