Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2005 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2005 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání