Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2008 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2008 – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání