Ceny města Brna – návrhy

2022

Číslo záznamu Doručeno dne Jméno kandidáta Oblast
1 16. 2. 2022 Mgr. Petr Kolař hudba
2 23. 2. 2022 PaedDr. Blanka Veškrnová mimořádný přínos městu Brnu
3 14. 3. 2022 David Hrůza mimořádný přínos městu Brnu
4 8. 5. 2022 PhDr. Bohumil Samek společenské vědy
5 25. 5. 2022 Tibor Lenský hudba
6 21. 6. 2022 PhDr. Bohumil Samek společenské vědy
7 30. 6. 2022 Bc. Jiří Procházka sport
8 14. 7. 2022 PhDr. Bohumil Samek společenské vědy
9 18. 7. 2022 prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c. lékařské vědy a farmacie
10 21. 7. 2022 Ing. arch. Zdeňka Vydrová architektura a urbanismus
11 23. 7. 2022 Mgr. Jan Kalendovský mimořádný přínos městu Brnu
12 9. 8. 2022 Mgr. Jan Kalendovský mimořádný přínos městu Brnu
13 17. 8. 2022 Antonín Knotek in memoriam
14 19. 8. 2022 Ing. arch. Jaroslav Dokoupil architektura a urbanismus
15 23. 8. 2022 Josef Svoboda zásluhy o svobodu a demokracii
16 24. 8. 2022 MgA. Zdeněk Pololáník hudba
17 25. 8. 2022 prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. lékařské vědy a farmacie
18 26. 8. 2022 Jan Němec literární činnost
19 26. 8. 2022 Jakub Patočka žurnalistika a publicistika
20 26. 8. 2022 doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. hudba
21 26. 8. 2022 Zdeněk Pololáník hudba
22 26. 8. 2022 Ing. arch. Zdeňka Vydrová architektura a urbanismus
23 29. 8. 2022 Ing. arch. Zdeňka Vydrová architektura a urbanismus
24 31. 8. 2022 Mgr. Vladimír Koudelka in memoriam
25 31. 8. 2022 prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. in memoriam
26 31. 8. 2022 Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. zásluhy o svobodu a demokracii
27 31. 8. 2022 Hanna Proshko mezinárodní spolupráce města Brna
28 31. 8. 2022 Jiří Lipták sport
29 31. 8. 2022 MgA. et MgA. Stanislav Slovák dramatické umění
30 31. 8. 2022 MgA. Kateřina Šedá literární činnost
31 31. 8. 2022 Mgr. Petr Kolař hudba
32 31. 8. 2022 Ing. Jaromír Gargulák výtvarné umění a design
33 31. 8. 2022 doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
34 31. 8. 2022 prof. PhDr. František Halas, CSc., a PhDr. Dagmar Halasová společenské vědy
35 31. 8. 2022 Ing. arch. Vladimír Ambroz architektura a urbanismus
36 31. 8. 2022 RNDr. Petr Marvan, CSc. přírodní vědy
37 31. 8. 2022 prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. technické vědy
38 31. 8. 2022 Ukrajinská iniciativa jižní Moravy z.s. a Ženský vzdělávací ústav, z.ú. mimořádný přínos městu Brnu
39 31. 8. 2022 Tobiáš a Adam Koširovi sport
40 31. 8. 2022 Vladimír Menšík in memoriam
41 31. 8. 2022 Mgr. Jindřich Chatrný a PhDr. Dagmar Černoušková architektura a urbanismus
42 31. 8. 2022 Ladislava Kozderková in memoriam
43 31. 8. 2022 Mgr. Jaroslav Hamža a Ing. Zdeněk Hamža výtvarné umění a design
44 31. 8. 2022 Ing. Josef Mikulík, CSc technické vědy
45 31. 8. 2022 Dr. Erich Hechtner mezinárodní spolupráce města Brna
46 31. 8. 2022 prof. PhDr. Silva Macková dramatické umění
47 31. 8. 2022 prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. mimořádný přínos městu Brnu
48 31. 8. 2022 prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. mimořádný přínos městu Brnu
49 31. 8. 2022 prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
50 31. 8. 2022 Mgr. Jiří Nantl, LL.M. mezinárodní spolupráce města Brna
51 31. 8. 2022 prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. přírodní vědy
52 31. 8. 2022 prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. in memoriam
53 31. 8. 2022 Milivoj Husák výtvarné umění a design
54 31. 8. 2022 Ing. arch. Jan Melichar architektura a urbanismus
55 31. 8. 2022 prof. Liběna Rochová Svobodová výtvarné umění a design
56 31. 8. 2022 prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. společenské vědy
57 31. 8. 2022 David Radok dramatické umění
58 31. 8. 2022 prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c. lékařské vědy a farmacie
59 31. 8. 2022 prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. technické vědy
60 31. 8. 2022 Ing. arch. Jan Melichar architektura a urbanismus
61 31. 8. 2022 Mgr. Jindřich Chatrný a PhDr. Dagmar Černoušková společenské vědy
62 31. 8. 2022 Mgr. Jindřich Chatrný a PhDr. Dagmar Černoušková architektura a urbanismus
63 31. 8. 2022 prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. přírodní vědy
64 31. 8. 2022 prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h. c. lékařské vědy a farmacie
65 31. 8. 2022 Bc. Jiří Procházka sport
66 31. 8. 2022 Zdeněk Pololáník hudba
67 31. 8. 2022 Výstavní projekt Brno - město s duchem Bauhausu - autorský tým architektura a urbanismus
68 31. 8. 2022 Marie Straková mimořádný přínos městu Brnu