Ceny města Brna – návrhy

2023

Číslo záznamu Doručeno dne Jméno kandidáta Oblast
1 31. 1. 2023 Marianne Mladá sport
2 13. 3. 2023 Ing. arch. Vojtěch Vašek architektura a urbanismus
3 15. 3. 2023 MUDr. Blanka Číhalová lékařské vědy a farmacie
4 20. 3. 2023 Jiří Netík výtvarné umění a design
5 3. 4. 2023 Jiří Netík výtvarné umění a design
6 12. 4. 2023 Miloslav Bernátek in memoriam mimořádný přínos městu Brnu
7 16. 6. 2023 doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. žurnalistika a publicistika
8 30. 6. 2023 Ing. Libor Teplý výtvarné umění a design
9 17. 7. 2023 prof. Mgr. Vladislav Bláha, Art.D. hudba
10 19. 7. 2023 prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
11 19. 7. 2023 Jaromír Meixner sport
12 20. 7. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
13 24. 7. 2023 Rudolf Tesáček dramatické umění
14 24. 7. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
15 27. 7. 2023 Ing. Ilona Müllerová, DrSc. technické vědy
16 31. 7. 2023 doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
17 28. 7. 2023 prof. Ing. Jiří Jan, CSc. technické vědy
18 31. 7. 2023 prof. akad. sochař Jan Ambrůz výtvarné umění a design
19 8. 8. 2023 Ing. Jaromír Gargulák výtvarné umění a design
20 8. 8. 2023 doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. mimořádný přínos městu Brnu
21 10. 8. 2023 Ing. arch. Jan Melichar architektura a urbanismus
22 10. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
23 14. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
24 16. 8. 2023 Jiří Lipták sport
25 16. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
26 22. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
27 22. 8. 2023 Mgr. Petr Kolař hudba
28 22. 8. 2023 Martin Reiner literární činnost
29 22. 8. 2023 PhDr. Mojmír Jeřábek, Ph.D. mezinárodní spolupráce města Brna
30 23. 8. 2023 Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA mimořádný přínos městu Brnu
31 24. 8. 2023 prof. akad. sochař Jan Ambrůz výtvarné umění a design
32 21. 8. 2023 prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. společenské vědy
33 24. 8. 2023 MgA. Jan Šimíček hudba
34 24. 8. 2023 doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
35 25. 8. 2023 Ludvík Kotzian dramatické umění
36 27. 8. 2023 PhDr. Jaroslav Šabata in memoriam zásluhy o svobodu a demokracii
37 28. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
38 29. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
39 29. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. společenské vědy
40 30. 8. 2023 Miloš Černoušek dramatické umění
41 30. 8. 2023 Mgr. Jana Čipáková žurnalistika a publicistika
42 30. 8. 2023 prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. lékařské vědy a farmacie
43 30. 8. 2023 Miloš Černoušek dramatické umění
44 30. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
45 31. 8. 2023 Ing. arch. Jan Melichar architektura a urbanismus
46 30. 8. 2023 Ing. Karel Ellinger zásluhy o svobodu a demokracii
47 30. 8. 2023 Mgr. Jan Kalendovský žurnalistika a publicistika
48 30. 8. 2023 Mgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
49 30. 8. 2023 prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
50 30. 8. 2023 prof. MUDr. Petr Husa, CSc. lékařské vědy a farmacie
51 30. 8. 2023 prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC lékařské vědy a farmacie
52 30. 8. 2023 prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. přírodní vědy
53 30. 8. 2023 prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. přírodní vědy
54 30. 8. 2023 prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. přírodní vědy
55 30. 8. 2023 prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. společenské vědy
56 30. 8. 2023 Mgr. Jiří Nantl, LL.M. mezinárodní spolupráce města Brna
57 30. 8. 2023 Ing. Jiří Maršálek mimořádný přínos městu Brnu
58 31. 8. 2023 prof. Mgr. Vladislav Bláha, Art.D. hudba
59 31. 8. 2023 prof. PhDr. Miloš Schnierer hudba
60 31. 8. 2023 Ing. Jaromír Gargulák výtvarné umění a design
61 31. 8. 2023 doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. lékařské vědy a farmacie
62 31. 8. 2023 Rostislav Košťál výtvarné umění a design
63 31. 8. 2023 Vincenc Kummer hudba
64 31. 8. 2023 prof. PhDr František X. Halas, CSc. a PhDr. DagmarHalasová společenské vědy
65 31. 8. 2023 MgA. et MgA. Stanislav Slovák dramatické umění
66 31. 8. 2023 Marie Durnová in memoriam dramatické umění
67 31. 8. 2023 MgA. Kateřina Šedá literární činnost
68 31. 8. 2023 Alexander Choupenitch sport
69 31. 8. 2023 Ing. Karel Holomek in memoriam mimořádný přínos městu Brnu
70 31. 8. 2023 Ing. arch. Marek Jan Štěpán architektura a urbanismus
71 31. 8. 2023 Jiří Lipták sport
72 31. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
73 31. 8. 2023 prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. přírodní vědy
74 31. 8. 2023 doc. Mgr. Vítězslav Švalbach výtvarné umění a design
75 31. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
76 31. 8. 2023 Břetislav Rychlík dramatické umění
77 31. 8. 2023 prof. PhDr. Jan Trojan, CSc. in memoriam společenské vědy
78 31. 8. 2023 Ing. arch. Jaroslav Dokoupil architektura a urbanismus
79 31. 8. 2023 Zuzana Vlasatá žurnalistika a publicistika
80 31. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba
81 31. 8. 2023 prof. Mgr. Vladislav Bláha, Art.D. hudba
82 31. 8. 2023 Ing. arch. Marek Jan Štěpán architektura a urbanismus
83 31. 8. 2023 prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. hudba