Česky CZEnglish EN

Záštity primátorky města Brna

Zásady pro poskytnutí záštity primátorky

Jednou z výsad primátorky jako nejvyššího představitele statutárního města Brna je poskytnout záštitu důležitým a mimořádně prospěšným společenským, kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším všeobecně prospěšným akcím, které přispívají ke zvýšení prestiže města. Záštita je čestná pocta, je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast primátorky ani finanční podpora. O udělení záštity rozhoduje primátorka statutárního města Brna. 

Postup žádosti o záštitu:

 1. Žadatel vyplní veškeré náležitosti formuláře „Žádost o záštitu primátorky města Brna“ (ke stažení zde) a zašle jej elektronicky na adresu: holesovska.jindriska@brno.cz nebo poštou na adresu:

  Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00  BRNO.

 2. Žadatel zašle vyplněný formulář žádosti o záštitu v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dnů před konáním akce) tak, aby tuto skutečnost stihl v případně udělení záštity uvést do tiskovin vydaných k pořádané akci. 
 3. O poskytnutí záštity rozhoduje primátorka statutárního města Brna, o výsledku rozhodnutí budou žadatelé vyrozuměni písemně. 
 4. Je-li žadateli záštita udělena, zajistí řádnou prezentaci záštity primátorky v rámci propagace spojené s podpořenou aktivitou.
 5. Je-li žadateli záštita udělena, uvede na všech propagačních materiálech k aktivitě (vstupenky, pozvánky, katalogy, plakáty, reklamy, internetové prezentace apod.), že se akce koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
 6. Používání loga města Brna na propagačních materiálech k akci se řídí samostatnými pravidly: www.brno.cz/logo .

Důležité odkazy

Logo města Brna 

Brněnský metropolitan - kontakty

GO TO BRNO - přídání akce 

Pronájem prostor Nové radnice v Brně – Odbor správy majetku, Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, skarvadova.dana@brno.cz

Dokumenty

Žádost o udělení záštity primátorky města Brna

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 07.06.2019 14:33
 • Datum poslední aktualizace: 07.06.2019 14:33
 • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design