Osobnost

Zdeněk Srna

Divadlo, film

divadelní vědec, kritik, historik, vysokoškolský pedagog

26. 1. 1929 Třebíč – 11. 9. 2005 Brno

Celoživotním zájmem se Zdeňku Srnovi stalo divadlo. Jeho pracovními obory byly historie a metodologie divadelní vědy, teorie divadla nejen světového, ale centrem jeho zkoumání společenského smyslu a významu divadla se staly scény brněnské. Vystudoval češtinu a divadelní vědu na filozofické fakultě brněnské univerzity. Jako téma své závěrečné práce zvolil brněnskou divadelní kritiku mezi dvěma válkami. Jeho profesor Frank Wollman si ho vybral jako asistenta pro svůj divadelně vědní seminář. Frank Wollman byl prvním děkanem Janáčkovy akademie múzických umění, která při svém založení v roce 1947 měla dva odbory, hudební a divadelní. Zdeněk Srna začal působit i na této vysoké škole a setrval zde 10 let, aniž opustil své pracoviště na filozofické fakultě. Tam se v roce 1981 habilitoval a vedl oddělení divadelní a filmové vědy katedry věd a umění. V roce 1991 dosáhl hodnosti univerzitního profesora a stal se přednostou semináře divadelní a filmové vědy. Měl za sebou bohatou a významnou publicistickou činnost, studie z divadelní historie, teorie i popularizační materiály. Těžištěm jeho práce však byla divadelní kritika. Už první článek po Srnově disertaci měl příznačný název Kritika spolutvůrcem divadla. Byla to více než půlstoletí nosná myšlenka jeho činnosti teoretické, pedagogické i praktické spolupráce s brněnskými a moravskými scénami. Své posluchače vedl ke kritickému myšlení a vnímání vazby divadelní tvorby a divadelní kritiky jako vztahu spolupráce. Mnozí z nich výrazně zasáhli do našeho divadelního dění (Pavel Aujezdský, Václav Cejpek, Vladimír Kelbl, Petr Oslzlý, Miroslav Plešák, Svatopluk Vála, Mojmír Weimann), další v oblasti divadelní teorie a kritiky (Eugenie Dufková, Ladislav Soldán, Eva Vítová, Vít Závodský, Libuše Zbořilová). Vedle nich to byla řada slovenských teatrologů, jimž alma mater udělila doktoráty (Richard Blech, Anton Kret, Marian Mikola, Milan Polák, Stanislav Vrbka aj.). Zdeněk Srna patřil také k nemnoha brněnským divadelním kritikům, kteří věnovali pravidelnou pozornost výsledkům práce jednotlivých souborů v jihomoravském regionu - Horácké divadlo v Jihlavě, Slovácké divadlo v Uh. Hradišti, Městské divadlo ve Zlíně, Večerní Brno. Organizoval divadelní setkání a diskuse, redigoval sborník Thalia brunensis centenaria, pedagogicky půdobil i na filozofické fakultě univerzity v Olomouci. Pět desítek let systematicky sledoval tvorbu a vývoj Divadla bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno) prakticky se všemi jeho inscenacemi, tvůrčími osobnostmi, úspěchy i nezdary. Jeho erudovaná kritická práce s touto brněnskou scénou vyústila v cennou syntetizující publikaci Padesát let Městského divadla Brno.

Prof. PhDr. Zdeněk Srna, Csc. se dočkal i řady ocenění (Janáčkova medaile JAMU, bronzová a stříbrná medaile FF UJEP,dnes MU, za kritickou práci aj.).
I díky jeho celoživotnímu dílu se Brno stalo jedním z center teorie a výzkumu obecného poslání divadelního umění pro společnost.