Velen Fanderlík

Velen Fanderlík

  • Politika, podnikání

vůdčí osobnost našeho i zahraničního skautingu, pedagog, právník

19. 2. 1907 Praha – 2. 2. 1985 Trail (Britská Kolumbie, Kanada)

Rod budoucí zakladatelské osobnosti našeho skautingu přišel do Čech z Nizozemska někdy v 18. století. To se ještě psal Van der Lijk. O dvě století později se v rodině, psané již Fanderlíkova, narodili synové Milota (1905) a Velen do prostředí prodchnutého českým vlastenectvím a sokolskou tradicí. Oba bratři vstoupili do skautského oddílu již v dětském věku. Velen pak vedl v letech 1925 –29 Lesní školy pro výchovu skautských vůdců, v roce 1939 se stal prvním a jediným českým absolventem anglického Gilwell Parku, určeného rovněž pro přípravu skautských vůdců. Mezitím stačil absolvovat Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a věnoval se advokacii. Na škole se kromě hlavního oboru zabýval i angličtinou, filozofií a dějinami umění. Při své vojenské službě absolvoval důstojnickou školu a získal dobrou průpravu pro místo docenta tělovýchovy na Masarykově univerzitě.

Po okupaci, která pro představitele skautingu znamenala značné ohrožení, odjel do Francie a vstoupil do francouzské armády. Jako radiotelegrafista se díky svým jazykovým znalostem podílel na organizaci odchodu francouzských vojsk z Marseille do Anglie a za svou činnost byl vyznamenán. V československé zahraniční armádě působil jako vojenský soudce. Od roku 1943 spolupracoval s gen. Bohuslavem Ečerem (viz B. Ečer) v komisi pro vyšetřování válečných zločinů, po válce v Norimberku jako člen vyšetřující komise při Mezinárodním vojenském tribunálu. Po návratu do vlasti si ještě na rok v Praze otevřel advokátní kancelář a byl zvolen starostou Junáka, ale únorový komunistický puč v roce 1948 ho i s manželkou Stanislavou donutil k emigraci. Nějakou dobu žili v Německu, v roce 1953 se usadili v Kanadě. V roce 1957 absolvoval JUDr. Fanderlík University of British Columbia a stal se středoškolským pedagogem. Byl také uznávaným odborníkem v oboru evropského a kanadského práva. Na univerzitě v Trailu přednášel sociologii a dějiny umění. Uplatnil i své výtvarné schopnosti, podílel se například na výzdobě zasedací síně radnice v Trailu
(k výtvarnému projevu měl blízko i bratr Milota v oboru sklářství).

Velen Fanderlík byl v zahraničí členem různých uměleckých spolků, zastupitelstva Rady svobodného Československa, Společnosti pro vědy a umění, Světového výboru skautů. Napsal několik skautských příruček a knih (např. Skautský vůdce, Skautská práce, Listy Jurovi).

Zakladatelskou osobnost českého skautingu připomíná pamětní deska na Šilingrově náměstí (budova Telecomu). Zastupitelstvo města Brna udělilo JUDr. Velenu Fanderlíkovi v prosinci 2005 čestné občanství města Brna, in memoriam.