Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

Popis

Umožňuje žadateli získat informace o podmínkách využívání území a změnách jeho využití dle schválené územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Kontakty na referenty vyřizující uvedenou agendu najdete v tomto souboru.


Co je nutné doložit

Je nutné podat žádost, která musí obsahovat náležitosti dle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

 • identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (tj. zejména jméno, příjmení a adresu pro doručování)
 • katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat
 • požadovaný druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona)

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

úřední hodiny:

 • pondělí 8.00–17.00
 • úterý 8.00–14.00
 • středa 8.00–17.00
 • čtvrtek 8.00–14.00
 • pátek 8.00–13.00

 

 • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo: Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

 • § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno