Utrecht, Nizozemsko


www.utrecht.nl

Utrecht (360 tisíc obyvatel) – čtvrté největší město v Nizozemsku. Společně s Amsterodamem, Haagem a Rotterdamem tvoří hospodářské a kulturní sdružení Randstad. Město leží na křižovatce vodních kanálů, dálnic a železnic. Je administrativním a univerzitním centrem a dějištěm více než sta veletrhů a řady kongresů, konferencí a kulturních akcí.

Spolupráce Brno – Utrecht


1991 – navázání prvních kontaktů
1993 – podepsána partnerská dohoda

Spolupráce s Utrechtem patřila od podepsání partnerské smlouvy v r. 1993 k nejaktivnějším, z hlediska rozsahu a oblastí spolupráce k největším. Především v přípravné fázi vstupu ČR do EU byl Utrecht velkým pomocníkem, neboť městu poskytl řadu zkušeností z dlouholetého členství v EU.
Od roku 2013 neprobíhá přímá spolupráce s městem (radnicí), pouze pokračují již navázaná partnerství škol a spolků, a zástupci obou měst se potkávají v rámci pracovních skupin EUROCITIES (sociální fórum, fórum životního prostředí). 

Kontaktní osoba:
Mgr. Bc. Jakub Janík
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 078
e-mail: janik(tečka)jakub(zavináč)brno(tečka)cz