Theodor Gomperz

Věda, technika

klasický filolog, pozitivistický filozof

29. 3. 1832 Brno – 29. 8. 1912 Baden u Vídně

Theodor pocházel z důležité brněnské židovské rodiny, který přišla na Moravu z Holandska v 17. století. Střední školu absolvoval na tzv. Starobrněnském ústavu. Toto období svého života považoval za velmi šťastné a rád na ně vzpomínal. V dalším studiu pokračoval na vídeňské univerzitě. Mimořádně nadaný jazykovědec začal hned po absolutoriu na své Alma mater pedagogickou kariéru, která byla neobyčejně úspěšná a velmi rychlá. V roce 1867 se stal docentem, o dva roky později profesorem klasické filologie. Postupně se stal členem všech významných evropských vědeckých akademií. Již v roce 1868 byl jmenován dopisujícím členem císařské vídeňské Akademie věd a obdržel také čestné vyznamenání pro umění a vědu. Kromě nadání jej příroda obdařila také přitažlivým zevnějškem. O mladého vědce se zajímaly dcery předních vídeňských rodin. V roce své profesury se Theodor Gomperz oženil s dcerou ředitele tzv. císařské severní Ferdinandovy dráhy Eliškou. Měl s ní tři děti.
Svůj židovský původ Theodor Gomperz nezastíral ani mu nepřikládal zvláštní význam. Židovskou kulturu považoval za integrální součást civilizačního prostředí střední Evropy. Sám se považoval za asimilovaného Žida.

Jako pozitivistický filozof byl obdivovatelem anglického myslitele Johna Stuarta Milla, filozofa, logika a ekonoma 19. století. Spolu se svými spolupracovníky a kolegy pořídil dvanáctisvazkový překlad Millova díla do němčiny (1880). O deset let později vydal své stěžejní dílo, třísvazkový spis o dějinách řecké filozofie Řečtí myslitelé, který vycházel z jeho trvalého a hlubokého zájmu o antiku. Za dalších deset se pak vzdal pedagogického působení, aby se mohl více věnovat své vědecké práci. Za svůj život shromáždil obsáhlou a velmi cennou knihovnu, která byla ve 20. letech minulého století převezena do Židovské národní knihovny v Jeruzalémě.

Přesvědčený liberál Theodor Gomperz zůstával věrný pozitivistickým metodám vědy. Ve Vídni připravoval podmínky pro vznik vlivného Vídeňského kruhu. Jedním z jeho členů se později stal další brněnský rodák, logik a matematik Kurt Gödel (viz Kurt Gödel).

Theodor Gomperz byl i nadšeným cestovatelem. Oblíbil si zejména Itálii (Benátky, Neapol), Francii a Anglii. Znám byl také svou náklonností k mladému Tomáši Masarykovi, kterému pomáhal proniknout do vídeňského prostředí. Oba ostatně přišli do Vídně z Brna. Masaryk tehdy zápasil s finančními potížemi a přivydělával si kondicemi. Gomperz mu nabídl, aby vyučoval jeho syna Heinricha. Jako domácí učitel latiny byl Masaryk u mladého „Harryho“ velmi úspěšný. Heinrich Gomperz pokračoval v otcových šlépějích, také se uplatnil na vídeňské univerzitě. V roce 1934 odešel do USA, v roce 1938 se natrvalo usadil v Los Angeles.

Theodor Gomperz patřil k významným Brňanům 2. poloviny 19. a počátku 20. století, jejichž dílo představuje závažný příspěvek pro světovou vědu a kulturu.