Terénní sociální pracovník, Odbor sociální péče (Inzerát č. 185/2023)

Obsah

Informace k inzerátu č. 185/2023

Termín pro podání přihlášek prodloužen do 15. 12. 2023

Magistrát města Brna

přijme

na funkční místo úředníka/úřednice

v pracovním poměru na dobu určitou do 30. 09. 2025

(po dobu realizace projektu „Programové zabydlování domácností v bytové nouzi s využitím metody Housing First“)

terénní sociální pracovník

Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování, Referát pro sociální bydlení

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

(inzerát č. 185/2023)

Charakteristika pozice:

Zajišťuje odborné sociální poradenství osobám, kterým je poskytnuto sociální bydlení. Těmto osobám poskytuje komplexní a flexibilní podporu podle individuálních potřeb. Vypracovává spolu s nimi individuální plán, který pravidelně vyhodnocuje a reviduje. Pracuje na zvýšení kompetencí k udržení bydlení a vytvoření podpůrné sítě těchto osob. Provádí monitoring u zabydlených domácností.

Dále pracuje s domácnostmi, které teprve získají sociální bydlení, poskytuje jim komplexní podporu při zabydlení a v prvních měsících bydlení, zaměřuje se na proces zotavení a integrace domácností.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Jana Janečková, tel.: 771 296 783.

Platové podmínky:  10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících + odměny.

Termín nástupu: leden 2024.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti:
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2006 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • schopnost jednat s lidmi, samostatnost, časová flexibilita, profesionalita, odolnost vůči stresu,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet).

Dále výhodou:

 • znalost problematiky sociálního vyloučení,  
 • znalost světového jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština).

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • možnost konzultace osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • závodní stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

K přihlášce je nutné připojit :

 • profesní životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku s příslušnými doklady předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 15. 12. 2023 (včetně) na adresu:

             Magistrát města Brna

             Personální oddělení

             Dominikánské nám. 1

             601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Další informace a tiskopisy jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 13. 11. 2020

Oznámení prodlouženo dne 28. 11. 2023