Štrasburský klub

   
www.strasbourg.eu
                                                         
Síť evropských měst z nových a budoucích členských států Evropské unie vzešla v květnu 2003 z iniciativy starostky Štrasburku Fabienne Kellerové. V současné době síť sdružuje 35 hlavních měst a regionálních metropolí. Na 1. setkání starostové stvrdili podpisem „Deklarace" svou vůli usilovat o jednotnou Evropu a upevňovat dobré vztahy mezi členy Unie na úrovni samosprávy. Na 2. setkání podepsali starostové „Štrasburskou deklaraci z 5. května 2004", tématem jednání byla role místních samospráv v procesu vytváření kohezní a regionální politiky EU.

Cíle:

  • Výměna zkušeností (politika územního plánování, dopravy, strukturálních fondů, kultury, mezinárodní spolupráce, vzdělávání, výměnné pobyty studentů a umělců).
  • Výměna zkušeností v problematice městských částí a samosprávy.
  • Intervence v institucích EU za lepší pochopení otázek politiky samosprávy a specifických problémů, s nimiž se samosprávy setkávají.
  • Podpora pluralitní Evropy, dialog s občany.

Kontakt:
Mgr. Andrea Opršalová
Odbor zahraničních vztahů
tel.: +420 542 172 093
e-mail: oprsalova(tečka)andrea(zavináč)brno(tečka)cz