Rudolf Kundera

Rudolf Kundera

Výtvarné umění

výtvarný umělec, malíř

9. 3. 1911 Brno – Tuřany – 9. 1. 2005 Cassis

Otec budoucího vynikajícího umělce byl mistrem barvířem, zemřel však, když malému Rudolfovi bylo teprve 6 měsíců. Kunderu vychovávala matka, která měla umělecké sklony a vedla tak i svého synka. Rudolf hrál na housle a trombón, více však tíhl k výtvarnému projevu. Vyučil se písmomalířem a pozlacovačem, v letech 1927 – 30 studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně. V té době se seznámil s Alfonsem Muchou. Z jeho podnětu se přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze (absolvoval v roce 1936). Ještě jako student realizoval svou první velkou zakázku, obraz pro Husův sbor v Tuřanech (Světlo pravdy, 4 x 7 m, 1935). Obdržel za něj Prix de Rome, cenu italské královské akademie a roční stipendium ve Francii Dílo zdobí tuřanský sbor dodnes. Následovalo několik dalších velkých kompozic pro sbory Československé církve husitské. Po absolutoriu Akademie vyhrál Kundera konkurs na studijní pobyt v Římě, kde se znovu sblížil s Alfonsem Muchou. Vytvořil řadu obrazů pro římské kostely, portréty umělců a členů čsl. diplomatické mise. Jeho výstava v galerii Jandolo (1937) měla velmi příznivý ohlas. Po návratu domů se jeho ateliér na dnešním Moravském náměstí stal místem schůzek umělců ( Rudolf Firkušný, Rafael Kubelík, Bohuslav Martinů).

Kundera se vypravil ještě na studijní cestu do Pobaltí a Skandinávie, mnichovský diktát ho přiměl k rozhodnutí opustit vlast a usadit se v Paříži. Tady navázal a obnovil často celoživotní přátelství (B.Martinů, Jiří Mucha, Vítězslava Kaprálová, R.Firkušný, Claude Mauriac, Paul Valéry). Před postupující nacistickou armádou uprchl Kundera do jižní Francie. I tam ho však pronásledovala francouzská kolaborantská policie a byl dokonce dvakrát vězněn. Útočiště našel spolu s dalšími umělci v sídle hraběnky Lili Pastré v Montredonu blízko Marseille (1942 - 44). Rudolf Kundera pomáhá francouzskému podzemí (ukryl důležité dokumenty o obranných zařízeních v okolí Marseille, určené k přepravě do Anglie. V roce 1944 posloužily při vylodění armádě generála De Gaulla). Po celou dobu stále maloval.

Po válce vystavuje dvakrát v Paříži, jeho první zahraniční cesta v roce 1946 vede do vlasti, kde na několika místech rovněž pořádá výstavy (Praha, Brno, Ostrava, Zlín). Před únorem 1948 se vrací do Francie. Již dříve mu učarovalo městečko Cassis na břehu moře nedaleko Marseille. Tam se natrvalo usadil. Vytváří stovky skvělých obrazů a s velkým úspěchem pořádá výstavy v řadě evropských měst i v USA (Marseille, Aix-en-Provence, Paříž, Luzern, Štrasburk, Philadelphia, Le Havre). Cestuje do Španělska, Itálie a Nizozemska. Do Cassis se k němu vracejí staří přátelé (Martinů, Firkušný). V roce 1950 se Kundera oženil s Holanďankou Maud Blankenbergovou, s níž měl dvě děti.

Druhé manželství uzavřel v roce 1964 s Claude Fanelovou. Měl s ní dva syny, kteří tragicky zahynuli ve věku 9 a 12 let při automobilové nehodě. Neštěstí umělce těžce zasáhlo, díky svému nezdolnému optimismu, lásce k životu a světlu dokázal však najít sílu k další tvorbě. Kunderovo excelentní rozsáhlé malířské dílo je zastoupeno v četných světových galeriích i soukromých sbírkách. Vynikl jako všestranný malíř jasných optimistických barev (krajiny, přístavy moravský folklor, zátiší, uspořádané z větší části do cyklů Krajina, Přístavy a moře, Lidová kultura, Cirkus, Balkony) i jako vyhledávaný portrétista umělců a oficiálních osobností (Martinů, Firkušný, Pablo Casals, Paul Valéry, Jan Kubelík, Svjatoslav Richtěr, Vítězslava Kaprálová). Uspořádal přes padesát samostatných výstav, v roce 1995 představila jeho celoživotní dílo souborná výstava v Marseille. Od roku 1991 je Rudolf Kundera, známý jako „Čech z Marseille“, členem korespondentem marseillské Akademie věd. Rodné město i země jej však dlouho opomíjely, první výstavy ve vlasti se od roku 1947 dočkal až po 49 letech. U příležitosti této výstavy v Moravském zemském muzeu v Brně v roce 1996 udělilo Zastupitelstvo města Brna Rudolfu Kunderovi čestné občanství města Brna. Svým dílem reprezentoval Rudolf Kundera důstojně svou vlast i rodné město ve světě.