Referát náhradní rodinné péče

Agenda

Vykonává sociálně-právní ochranu dětí v agendě náhradní rodinné péče, vede evidenci těchto dětí a evidenci žadatelů o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Vyhledává:

  • děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo osvojení,
  • osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu a zajišťuje podklady jejich žádostí pro odborné posouzení krajským úřadem JMK.

Vykonává funkci opatrovníka dětí:

  • v řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče,
  • v náhradní rodinné péči, s výjimkou dětí svěřených do péče jiné osoby,
  • ve vztahu k cizině v agendě náhradní rodinné péče, a to v rozsahu zákona.
  • Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí při zprostředkování náhradní rodinné péče.

Sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením, svěřením dítěte do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu, sleduje vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

Provádí sociální depistáž na úseku náhradní rodinné péče.

Vykonává nepřetržitou pracovní pohotovost – pomoc dětem v naléhavých případech.

Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu upravující výkon práv a povinností s osobou pečující a osobou v evidenci.

Vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce.

Vykonává funkci poručníka v řízeních o osvojení dítěte.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru