Referát digitálního zpracování ÚPD

Agenda

  • Spravuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady v digitální podobě a zajišťuje jejich distribuci (v digitální i tištěné podobě) ostatním útvarům Magistrátu města Brna a stavebním úřadům městských částí.
  • Zajišťuje prezentaci územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na internetu.