pronájem nebytových prostor v objektu Vojtova 7

Druh:
Pronájem majetku
Celková plocha:
145,52 m2
Adresa:
Vojtova 7, Brno
Katastrální území:
Štýřice

Statutární město Brno nabízí k pronájmu prostory v budově Vojtova 7, č. p. 1030, která je součástí pozemku p. č. 507/4 v k. ú. Štýřice.

Jedná se o nebytové prostory v 1. NP o celkové výměře 145,52 m2, budova je součásti komplexu nových bytových domů při ul. Vojtova.

Půdorys s vyznačenými místnostmi je uveden v příloze tohoto inzerátu, prostory jsou pronajímány jako celek.

Prostory jsou přístupné z vnitrobloku komplexu domů Vojtova.  Součástí pronajímaných ploch je i terasa. Prostory jsou kolaudovány jako nebytové prostory. Prostory lze využít jako obchodní prostory, kavárna, drobná provozovna, služby, kancelář, drobné občerstvení apod.

Před zahájením využití je potřeba v nabízených prostorách provést drobné stavební úpravy, a to:

-       Podlahy v hlavních místnostech (nejsou opatřeny finální podlahou, pouze v prostorách sociálního zařízení je umístěna dlažba);

-       Podhledy+ svítidla a kompletace vzduchotechniky, koncové prvky jsou v prostorách uloženy, je však nutné je osadit do podhledu a napojit dle zvoleného typu podhledu.

Prostory nejsou vybaveny interiérovým zařízením.

Tyto drobné stavební úpravy dokončí pronajímatel po výběru nájemce dle charakteru jeho podnikání.

Další náklady na úpravu pronajímaných prostor vyvolané realizací záměru nájemce nese nájemce bez možnosti jejich uplatnění po pronajímateli. Pokud si záměr nájemce vyžádá rekolaudaci prostor, poskytne pronajímatel nájemci součinnost k získání změny kolaudace prostor s tím, že všechny potřebné stavební změny prostor a vybavení jejich zázemí, dle požadavků stavebního úřadu, provede budoucí nájemce, po odsouhlasení jejich charakteru pronajímatelem, výhradně na svoje náklady a nebude požadovat po pronajímateli jejich refundaci, a to ani v případě skončení nájmu, a vyžádá-li si to pronajímatel, uvede prostory do původního stavu.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Výše nájmu bude činit po dobu před zahájením provozu, tj. po dobu ode dne předání prostor k úpravám do zahájení provozu, nejdéle však po dobu tří měsíců, pouze 30 % sjednaného nájemného.

V případě využití jako kavárna či občerstvení by nájemci byly přenechány do nájmu i prostory, které byly vybudovány o podlaží níž jako prostory veřejného WC.

Prohlídky prostor zajišťuje správce objektu pan Matěj Strýček na základě předchozí domluvy na tel. čísle 54217 5010, 778744326..

Písemné nabídky na pronájem s uvedením předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč za rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.

Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, e-mail skarvadova.dana@brno.cz.