Pronájem nebytových prostor v objektu Lidická 11 - dvorní trakt

Druh:
Pronájem majetku
Celková plocha:
63,46 m2
Adresa:
Lidická 11
Katastrální území:
Veveří

Statutární město nabízí k pronájmu nově opravené prostory ve dvorním traktu v 1. NP budovy Lidická 11, č. p. 696, která je součástí pozemku p. č. 1452/1 v k. ú. Veveří. Celková výměra činí 63,46 m2, vstup je přes vjezd z ulice Lidické. Prostory jsou vhodné k využití jako kancelář, obchodní prostory, drobné služby apod.

Výměry prostor:

č. místnosti

účel místnosti

výměra v m2

1

 vstupní prostor

15,40

2

 hlavní místnost

44,62

3

 wc

1,40

4

 koupelna

2,04

 

V případě zájmu lze tyto nebytové prostory pronajmout společně s obchodními prostory se vstupem z ulice Lidické nabízenými v samostatném inzerátu.

 

Prohlídky prostor zajišťuje správce objektu pan Roman Trnka na základě předchozí domluvy na tel. čísle 54217 5032, 602 772 815.

Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty), předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč/m2/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno do 31. 10. 2022.

Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Andrea Matušková, tel. 54217 5168,
e-mail matuskova.andrea@brno.cz