Pronájem nebytových prostor v objektu Lidická 11

Druh:
Pronájem majetku
Celková plocha:
84,81 m2
Adresa:
Lidická 11
Katastrální území:
Veveří

Statutární město nabízí k pronájmu prostory sloužící podnikání - obchodní prostory v 1. NP budovy Lidická 11, č. p. 696, která je součástí pozemku p. č. 1452/1 v k. ú. Veveří.  Celková výměra činí 84,81 m2, vstup je přímo z ulice Lidické, vedle vstupu je výkladec.

Výměry prostor:

č. místnosti

účel místnosti

výměra v m2

101

 prodejna

35,10

102

 sklad

5,35

103

 zázemí prodejny

26,20

104

 skladovací prostor

2,88

105

 skladovací prostor

2,88

106

 hygienické zázemí

12,40

 

V případě zájmu lze tyto obchodní prostory pronajmout společně s nebytovými prostory ve dvorním traktu objektu Lidická 11 nabízenými v samostatném inzerátu.

Prohlídky prostor zajišťuje správce objektu pan Roman Trnka na základě předchozí domluvy na tel. čísle 54217 5032, 602 772 815.

Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty), předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč/m2/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno do 31. 10. 2022.

Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Andrea Matušková, tel. 54217 5168,
e-mail matuskova.andrea@brno.cz