Pronájem nebytových prostor v budově Mečová 5, k. ú. Město Brno

Mečová 5, Brno
Druh:
Pronájem majetku
Celková plocha:
194 m2
Adresa:
Mečová 5, Brno

Statutární město Brno nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 193,52 m2 v budově Mečová 5, č. p.368, která je součástí pozemku p. č. 439 v k. ú. Město Brno, obec Brno.
Prostory jsou nabízeny k využití pro restaurační, kavárenský nebo obdobný provoz.
Vstup do prostor se nachází v úrovni 1. NP, z podesty se pak vstupuje do prostor schodištěm, převážná část prostor se nachází v 1. PP.
Specifikace jednotlivých místností je vyznačena v tabulce (viz příloha). Prostory byly do prosince 2021 užívány jako restaurace.
V případě zájmu je možné požádat i o pronájem části pozemku p. č. 439 pro účel využití jako sezonní restaurační zahrádku za splnění všech podmínek pro její realizaci.
Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty), předpokládaného účelu využití a návrhem nájemného v Kč/rok přijímá Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno.
Prohlídka prostor je možná na základě předchozí tel. domluvy se správcem objektu na tel. čísle 778 724 241
Případné další informace podá Odbor správy majetku MMB, Ing. Dana Škarvadová, tel. 54217 5024, e-mail skarvadova.dana@brno.cz