Pronájem nebytového prostoru Radnická 6-8

  • Brno - střed
Druh:
Pronájem majetku
Typ:
Nabídka majetku
Celková plocha:
207,55 m2
Adresa:
Radnická 6,8
Katastrální území:
Město Brno

Statutární město nabízí k pronájmu nebytové prostory na adrese Radnická 6-8, Brno. Jedná se o část souboru budov Staré radnice v Brně. Jedná se o památkově chráněnou budovu v historickém centrum města. 

Jedná se o velmi členité prostory ve 2 budovách, tvořící jeden funkční celek. Prostory o celkové výměře 207,55 mjsou situované v 1.NP, součástí je také nádvoří, ohraničené budovou s uzamykatelnou bránou. 

S ohledem na lokalitu a historický ráz památkově chráněné budovy se předpokládá využití ke galerijním, výstavním nebo kulturním účelům, případně k obchodním účelům, které svým charakterem nebudou rušit historický ráz budovy a okolí. 

Výměry prostor - Radnická 6

Sál                               30,50m2
Chodby                       41,75m2
Schodiště                     4,10m2
Kancelář                     23,20m2
Šatna+ umývárna        6,79m2
WC                              4,30m2
Úklidová místnost        1,85m
Celkem                        112,49m2

Výměry prostor - Radnická 8

Hala                            32,06m2
Hala                            22,56m2
Chodba                       11,04m2
Tech.místnost              2,40m2
Místnost                     27,00m2
Celkem                        95,06 m2

nádvoří 72,8 m2

Minimální požadovaná výše nájemného 38 000 Kč/měsíčně.

Prohlídka prostor se uskuteční v termínech  9.11.2023 v 10:00 a 27.11.2023 v 10:00 (po domluvě možno případně sjednat individuální termín)

Kromě nájemného se platí záloha na energie a služby (u předchozího nájmu to bylo cca 16tis./měs). Nájemné a záloha na služby se platí čtvrtletně.

Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty),  předpokládaného účelu využití, délky pronájmu a návrhem nájemného v Kč/měsíc zasílejte nejpozději do 12.12.2023 do 15:00 hod. na adresu CD CENTRUM COMS, a.s., Veselá 5, 602 00 Brno nebo do datové schránky 9daich5. 

Nabídky budou projednány příslušnými volenými orgány města a následně budou zájemci vyrozuměni o výsledku. 

Veškeré další podrobnosti k nabídce pronájmu Pronájem nebytového prostoru Radnická 6-8 (drazby-brno.cz)