Pronájem nebytového prostoru Běhounská 17

Brno - střed
Druh:
Pronájem majetku
Typ:
Nabídka majetku
Celková plocha:
27,20 m2
Adresa:
Běhounská 17
Katastrální území:
Město Brno

Nabízený nebytový prostor se nachází v přízemí bytového domu, v zadní části budovy s přístupem přes společnou vstupní chodbu. Okna jsou situována do dvora. Jedná se o 2 průchozí místnosti bez vytápění. Součástí první místnosti (přední část) je WC a umyvadlo (15,60m2). Tuto místost lze využít jako dílnu s nerušící činností nebo např. na masáže nebo kosmetiku. Druhá místnost - zadní část (11,60,m2) lze využít jako sklad. Celková plocha je 27,20 m2. 

Minimální požadovaná výše nájemného 2000,- Kč/měsíc.

Kromě nájemného se platí záloha na energie a služby. Nájemné a záloha na služby se platí čtvrtletně. 

Prohlídky prostor se uskuteční v termínech  20. 9. 2023 v 11:00 a 2. 10. 2023 v 11:00 (po domluvě možno případně sjednat individuální termín)

Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty),  předpokládaného účelu využití, délky pronájmu a návrhem nájemného v Kč/m2/rok zasílejte nejpozději do 10. 10. 2023 do 15:00 hod na adresu CD CENTRUM COMS, a.s., Veselá 5, 602 00 Brno nebo do datové schránky 9daich5.

Nabídky budou projednány příslušnými volenými orgány města a následně budou zájemci vyrozuměni o výsledku. 

Veškeré další podrobnosti k nabídce pronájmu Pronájem nebytového prostoru Běhounská 17, Brno (drazby-brno.cz)