prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. - přírodní vědy

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

přírodní vědy

Pavel Prošek se narodil 23. září 1940 ve Zlíně, od dob svého studia je však pevně spjat
s Brnem. Vystudoval biologii a geografii na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako profesor na Geografickém ústavu. Hlavní oblastí jeho vědeckého i pedagogického zájmu je klimatologie s užším zaměřením na polární oblasti. Jeho největším profesním úspěchem je vybudování české vědecké stanice Johanna Gregora Mendela v Antarktidě. Základna slouží od roku 2007 a poskytuje zázemí vědcům z českých i zahraničních univerzit a výzkumných ústavů. Jejím vybudováním se Česká republika zařadila mezi vyspělé státy světa, podílející se na výzkumu ledového kontinentu. Nepřehlédnutelný je také vědecký přínos Pavla Proška v oblasti přírodních věd i celoživotní pedagogická a osvětová činnost. Byl např. vedoucím kolektivu autorů monografie Antarktida (2013), doposud nejobsáhlejší v češtině vydané knihy shrnující poznatky o tomto světadílu. Je také prezidentem Českého antarktického nadačního fondu, který byl založen na podporu českých výzkumů nejvzdálenějšího a nejméně probádaného kontinentu.