prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc. - technické vědy

prof. Ing. Jan Maxmilián Honzík, CSc.

technické vědy

Jan Maxmilián Honzík se narodil 28. ledna 1944 v Ostravě. Absolvoval studium informatiky na někdejší Fakultě elektrotechnické Vysokého učení technického v Brně a oboru zůstal věrný až dosud. Byl ustaven docentem v oboru výpočetní technika již v roce 1981 a v nynějším Ústavu informačních systémů Fakulty informačních technologií VUT působí 45 let. Je respektovaným odborníkem a díky svým aktivitám je znám v národní i evropské akademické komunitě. Stál například u zrodu veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se na podzim roku 2013 konal již podvacáté. Tento veletrh evropského rozměru se stal neodmyslitelnou součástí rozvoje lidských zdrojů v oblasti vysokého školství a středoškolští studenti jej považují za nejaktuálnější zdroj informací pro volbu svého dalšího studia. Profesor Honzík působí a je oceňován v nejrůznějších akreditačních komisích, které mají za cíl zvýšit kvalitu technického vzdělávání nejen v Brně, ale i v rámci celé Evropy. Patří také k průkopníkům popularizačních akcí, které směřují ke zvýšení zájmu studentek o studium technických oborů. Ocenění mu náleží za jeho dlouholeté aktivní působení v oblasti vysokého školství, mimo jiné i v oblasti zavádění jednotného evropského kreditního systému na základě Boloňského procesu.