Peter Newmark

Peter Newmark

Literatura, žurnalistika

vysokoškolský profesor, teoretik překladu, Dr. h. c. Masarykovy univerzity

12. 4. 1916 Brno – 9. 7. 2011 Guildford (Velká Británie)

Brněnský rodák Peter Newmark strávil v Brně prvních pět let svého života, kdy jeho otec George Villiers Neumark, s brněnskými rodinnými kořeny, byl britským konzulem v Brně.

Peter Newmark vystudoval v Anglii, střední školu v Rugby, moderní jazyky na Trinity College v Cambridgi, kde absolvoval s vyznamenáním v oboru francouzské, německé a anglické literatury. Již tehdy se podle jeho vlastních vzpomínek formovaly jeho občanské postoje, které ho vedly k trvalému zájmu o etické aspekty literatury a později i překladu.

Po vypuknutí 2. světové války Peter Newmark narukoval do britské armády; r. 1943 byl umístěn v Itálii, kde pak zůstal po jistou dobu i po skončení války a osvojil si italštinu. Po návratu do Británie vyučoval cizí jazyky na středních školách a od r. 1948 na Guildford Technical College. V té době, kdy se věda o překladu ještě na akademické půdě zcela neprosadila, se profesor Newmark soustavně zabýval úlohou překladu ve výuce cizího jazyka. V roce 1958 byl Peter Newmark jmenován vedoucím katedry Modern Language Department na Holborn College of Law, Languages and Commerce, z níž se později stala Polytechnic of Central London a posléze University of Westminster. Ta se pod jeho vedením rychle rozrůstala a záhy se stala jedním z předních pracovišť pro přípravu překladatelů v zemi. Když se koncem šedesátých let stal překlad jako jazyková aktivita předmětem pozornosti mnoha lingvistů a začalo se budovat překladatelství jako samostatný obor, Peter Newmark se na tomto vývoji aktivně podílel. Soustavně publikoval práce, věnované teorii a praxi překladu, a stal se významným představitelem rychle se vyvíjejícího nového oboru. Výsledkem jeho úsilí byla celá řada publikací:
• Approaches to Translation (1981), první teoretická kniha později přeložená do italštiny a arabštiny;
• A Textbook of Translation (1988), učebnice překladu, která byla přeložena do několika jazyků a odměněna cenou Britské asociace aplikované lingvistiky;
• About Translation (1991), soubor esejů prozrazujících jeho stále rostoucí zájem o etické aspekty překladu;
• Paragraphs on Translation (1993), soubor esejů psaných 1988–1992 pro časopis The Linguist
• More Paragraphs on Translation (1998).

Profesor Newmark přednášel a vyučoval na univerzitách ve dvaatřiceti zemích světa, jako např. v Japonsku, Palestině, Jižní Africe, Španělsku, Rusku, Francii, Belgii, Portugalsku, Itálii, Hong Kongu, Německu, Indii a Brazílii. Je znám a vysoko ceněn v univerzitních komunitách jako je Ženeva, San Marino, Stockholm, Oslo, Lund, Turku, Tampere, Helsinki, Vancouver, Montreal, Ottawa, Toronto, Bologna, Turín, Praha, Brno apod, a přednášel také na britských univerzitách Warwick, Kent, Hull,
Leeds, Sheffield, Bristol, Birmingham, Aston a Suffolk.

V osmdesátých a devadesátých letech profesor Newmark Brno a Masarykovu univerzitu několikrát navštívil (1968, 1981, 1989, 1994, 1995, 1996 a 2005). Vývoj svého oboru v Brně sledoval v odborné spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě, kde také vyučoval týdenní intenzivní kurzy, věnované teorii a praxi překladu. Udržoval kontakty s členy Katedry anglistiky a amerikanistiky, především s profesorem Josefem Hladkým. Dlouholeté osobní přátelství jej pojilo zejména s profesorem Janem Firbasem.

Profesor Newmark měl vřelý vztah k Brnu jako svému rodišti, často v posledních letech zmiňoval, že se mu „stýská po domově“, a rozvoj Brna a hlavně schopnost Brňanů komunikovat se světem mu velmi ležela na srdci.
Dne 12. dubna 2007 obdržel profesor Peter Newmark čestný doktorát Masarykovy univerzity.