Otakar Trhlík

Otakar Trhlík

Hudba

dirigent, vysokoškolský pedagog

19. 1. 1922 Brno – 26. 8. 2005 Brno

Po maturitě na Klasickém gymnáziu v Brně byl Otakar Trhlík přijat na Státní hudební a dramatickou konzervatoř (dirigování a kompozice). Po ukončení školy v roce 1943 byl totálně nasazen, po válce pokračoval ve studiu na pražské konzervatoři u profesora Pavla Dědečka. Absolvoval v roce 1947. Mimořádný talent mladého adepta dirigování rozpoznal Václav Talich a vybral si jej jako asistenta Českého komorního orchestru. Trhlík byl navíc přijat do II. ročníku Mistrovské školy dirigentské právě do třídy mistra Talicha. Absolvoval v roce 1948 jako jeden z nejnadanějších žáků. Vlastní uměleckou dráhu nastoupil jako dirigent opery Státního divadla v Ostravě, současně studoval hudební vědu a estetiku na brněnské univerzitě. V roce 1953 ukončil studia doktorátem. Rok předtím přijal místo dirigenta Symfonického orchestru brněnského rozhlasu. V roce vzniku Státní filharmonie Brno (1956) se stává po boku Břetislava Bakaly jejím dirigentem. V roce 1962 jej jako uměleckého šéfa angažuje Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Bratislavě. Orchestr se pod jeho vedením zařadil mezi nejlepší hudební tělesa na Slovensku. V roce 1968 přichází nabídka z Ostravy – místo šéfdirigenta Janáčkovy filharmonie. Otakar Trhlík stál v jejím čele šestnáct let, až do svého odchodu do penze v roce 1986. Stal se vůdčí osobností severomoravských symfoniků, pozvedl úroveň tělesa, ovlivnil jeho dramaturgii a příznivě zasáhl do kulturního života celého regionu. S ostravským orchestrem provedl velké množství koncertů, realizoval řadu rozhlasových a gramofonových nahrávek. Sám se jako dirigent uplatnil ve 40 zemích Evropy i zámoří. Řídil na stovku orchestrů ve více jak tisícovce koncertů a stovce operních představení. V sezóně 1963/64 se s velkým úspěchem zhostil role dirigenta Káhirského symfonického orchestru.

Pod taktovkou Otakara Trhlíka zaznělo úctyhodných 300 premiér děl současných skladatelů. Byl zasvěceným propagátorem české hudby v zahraničí, zejména skladeb Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. V Melbourne a Sydney uvedl koncertní provedení a nahrávky všech Martinů symfonií. V roce 1975 zazněl pod jeho vedením poprvé v Madridu Janáčkův Taras Bulba, o dva roky později slyšelo koncertní publikum v Ósace první provedení Sinfonietty, v roce 1979 uvedl Trhlík poprvé v Göteborgu 4. symfonii B. Martinů a v roce 1985 Janáčkovy Lašské tance. O rok později byla pod jeho taktovkou poprvé v Budapešti provedena Janáčkova Glagolská mše.

Od roku 1955 se Otakar Trhlík věnoval pedagogické činnosti na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Vychoval řadu výrazných uměleckých osobností (Petr Altrichter, Jan Šrubař, Jaromír Javůrek, Tibor Varga, Milan Janíček, Bohumil Kulínský a další).

Za svou mnohaletou uměleckou činnost byl Otakar Trhlík odměněn řadou cen a uznání (I. cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2000, polské Katovice 1999).

V letech 1995–1996 byl uměleckým šéfem Státní filharmonie Brno, stále spolupracuje s ostravskou filharmonií, je zván do odborných porot doma i v zahraničí. Významně přispěl k prezentaci Brna jako důležitého centra hudební kultury.