Oddělení územního řízení

Agenda

  • Provádí odvolací řízení ve věcech správních rozhodnutí vydaných stavebními úřady I. stupně na úseku územního rozhodování.
  • Vyřizuje podněty na přezkoumání územních rozhodnutí a územních souhlasů vydaných stavebními úřady I. stupně a vede případné následné přezkumné řízení.
  • Rozhoduje o žádostech o obnovu územních řízení vedených stavebními úřady I. stupně.
  • Stanovuje stavební úřad pro územní řízení v případech, kdy se záměr nachází na území v působnosti dvou či více podřízených stavebních úřadů.