Oddělení územní a hospodářské koncepce

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zodpovídá za věcnou (obsahovou) stránku pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.
  • Vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování u záměrů významných dopravních a technických staveb a zařízení.
  • Zajišťuje územní koncepci rozvoje základních městských funkcí – bydlení, výroby, pracovních příležitostí, občanské vybavenosti veřejné a komerční, sportu, rekreace a volného času.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. Jana Pelikánová

vedoucí oddělení, urbanista

Hana Fleková

sekretářka (recepce)

Všichni zaměstnanci útvaru