Oddělení aplikace ÚPD a ÚPP

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vydává:
    • závazná stanoviska orgánu územního plánování a kontroluje podmínky v nich stanovené,
    • koordinovaná závazná stanoviska,
    • územně plánovací informace dle § 21 stavebního zákona,
    • doporučující vyjádření pro dispozice s majetkem města z územně plánovacího hlediska.
  • Poskytuje konzultace z hlediska aplikace územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. arch. Danuše Budíková

vedoucí oddělení, urbanista

Hana Fleková

sekretářka (recepce)

Všichni zaměstnanci útvaru