Odbor územního a stavebního řízení (OUSŘ)

Odbor územního a stavebního řízení (OUSŘ)

Agenda

  • Vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu na základě stavebního zákona.
  • Je nadřízeným správním orgánem ve smyslu správního řádu obecných stavebních úřadů I. stupně zřízených Statutem města Brna na území města Brna.
  • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí, usnesení a dalších aktů vydávaných stavebními úřady I. stupně.
  • Je vyvlastňovacím úřadem dle zákona o vyvlastnění.

Seznam podřízených útvarů