Odbor územního a stavebního řízení (OUSŘ)

Agenda

  • Vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu na základě stavebního zákona.
  • Je nadřízeným správním orgánem ve smyslu správního řádu obecných stavebních úřadů I. stupně zřízených Statutem města Brna na území města Brna.
  • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí, usnesení a dalších aktů vydávaných stavebními úřady I. stupně.
  • Je vyvlastňovacím úřadem dle zákona o vyvlastnění.

Seznam podřízených útvarů

Odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru