Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Druh:
Movitý majetek

nabízí neupotřebitelný majetek dle uvedeného seznamu ZDE

Bližší informace podá pan Zdeněk Heidler, tel.: +420 542 158 169, email : heidler@ndbrno.cz