Nabídka nepotřebného majetku Sdružení zdravotnických organizací II Brno, příspěvkové organizace

Druh:
Movitý majetek
Typ:
Nabídka majetku
Adresa:
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

V souladu se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, příloha č. 3 Hospodaření s majetkem, schváleným RMB č. R7/049 dne 15.1.2016 a R7/143 dne 28.1.2017 zveřejňujeme nabídku neupotřebitelného majetku SSZ II určeného k vyřazení. 

Nabídka platí do 28. 8. 2023. Pokud mě do tohoto data s poptávkou neoslovíte, bude to bráno tak, že o nabízený majetek nemáte zájem.

V případě zájmu mě kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailem.

Jitka Čumplíková, tel.: 541552437, e-mail: jitka.cumplikova@polza.cz