Nabídka neupotřebitelného majetku Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace

Nemocnice milosrdných bratří, příspěvková organizace
Druh:
Movitý majetek
Typ:
Nabídka majetku
Adresa:
Polní 3, 639 00 Brno-střed

Nabídka platí do 18.09.2023.

V případě zájmu lze bližší informace získat na adrese: Polní 3, 639 00 Brno.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Novotný, tel.: 532 299 278, mobil: 724 643 150, e-mail: vladimir.novotny@nmbbrno.cz

Dokumenty