Nabídka nepotřebného majetku Nemocnice Milosrdných bratří