Minigranty - Mendel 2022

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00, prostřednictvím Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna hledá partnery pro kreativní propagaci města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela „Mendel 2022“, které probíhají ve městě Brně po celý rok 2022 (dále jen Oslavy). Termín ukončení podporovaných aktivit je 12. 12. 2022. Plnění je omezeno na území statutárního města Brna.

Projekt Oslav přichází s výzvou pro všechny kreativní osobnosti, podnikatele, obyvatele Brna, spolky, party i individuality. Věříme, že ještě určitě existuje další celá řada námětů, které jsou mezi vámi, obyvateli města Brna.

Chceme a očekáváme kreativní a originální náměty, které přinesou obsah, který v naší dosavadní nabídce chybí. Může jít o gastronomii, humor, streetart, předměty, akce i publikace či jejich překlady, cokoli, co bude pro všechny obyvatele a návštěvníky obohacující a třeba i nečekané. Námět musí mít jasnou vazbu na oslavy výročí G. J. Mendela a měl by být vidět nebo slyšet.

Je třeba pracovat s typickými atributy, které charakterizují Mendela, a které budou využívány i v oficiální propagaci. Smyslem je, ať si občan nebo návštěvník Brna obsah, který vznikne z minigrantů jasně a bez výhrady spojil s projektem Mendel 2022. Typické atributy: zelená barva, hrášek, včely, opat, kulaté brýle.

Aktuální výzva je směřována do 2 termínů: 30. 9. 2022 a 31. 10. 2022.

Získat je možné až 50 000 Kč bez DPH.

Uchazeč zašle na adresu minigranty@brno.cz emailem  vyplněný formulář, a to do některého z výše uvedených termínů včetně.

Veškeré dotazy k podmínkám a žádostem směrujte na výše uvedený e-mail nebo telefon 542 172 267. Povinnou součástí propagace je viditelné umístění loga Mendel.Brno a loga města Brna (dostupné na www.brno.cz/logo) během nabízeného plnění. Logo města Brna je povinen uchazeč použít v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu (dostupný na www.brno.cz/logo). V online prostředí povinnost uvádět web Mendel.Brno. Logo Mendel.Brno je nutné uvést nadpisem, např. „jsme součástí projektu“, u loga města Brna zase třeba „tento projekt vznikl za finanční podpory statutárního města Brna“.

Vyřazeny budou nabídky propagace, které:

  • nebudou dodány včas a/nebo řádně a úplně vyplněné
  • budou obsahovat plnění v rozporu s dobrými mravy či právním řádem ČR
  • budou podány opakovaně pro jednu provozovnu a/nebo jedním uchazečem
  • nebudou mít propojení s osobností G. J. Mendela – viz. atributy výše

Kritéria posouzení jsou:

  1. kreativita
  2. originalita
  3. co největší viditelnost
  4. poměr cena/výkon (přiměřené náklady)
  5. srozumitelnost pro širokou veřejnost – tj. hlavní cílové skupiny – pro obyvatele a návštěvníky Brna

Odbor strategického rozvoje a spolupráce objedná, v případě pozitivního posouzení na základě zaslaných nabídek, propagaci města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela „MENDEL 2022“ s termínem plnění dle nabídky. Žadatel ve své žádosti také uvede, zda požaduje zálohovou platbu a v jaké výši.