Milostivé léto

Do 30. listopadu 2023 můžete využít třetího Milostivého léta. Jde o šanci zbavit se dluhů na daních či sociálním pojištění. Dále se týká daní a poplatků vymáhaných Celním úřadem, pohledávek vůči soudům a Vězeňské službě ČR. V Brně můžete díky této akci umořit dluhy vzniklé na poplatku za komunální odpad.

Možnost ukončení daňových exekucí splacením dlužné jistiny je časově omezená – končí 30. listopadu 2023. V případě, že dluh přesáhl 5 000 korun, můžete zažádat o rozložení do 12 splátek.

Informace týkající se dluhů na daních, sociálním pojištění apod. najdete na webu: milostiveleto.cz.

Jak postupovat v případě pohledávek na poplatku za komunální odpad v Brně

Po uhrazení jistiny (původní poplatek v plné výši) vám bude odpuštěno vyměřené zvýšení, případně i exekuční náklady. V případě, že chcete svůj dluh vyřešit, se obraťte na pracovníky Oddělení správy poplatku za komunální odpad Magistrátu města Brna.

e-mail: odpady@brno.cz

tel.: +420 542 174 301