Osobnost

Miloš Hynšt

  • Divadlo, film

herec, režisér, vysokoškolský pedagog

19. 12. 1921 Chudobín u Litovle

Dětství a mládí prožil Miloš Hynšt v Lošticích, kde jej otec, zanícený ochotník, uvedl do divadelního prostředí. Na brněnské konzervatoři vystudoval Miloš Hynšt herectví a režii u prof. Rudolfa Waltra a klavírní hru u prof. Emila Šotoly. Absolvoval v roce 1944. První angažmá dostal u naší nejstarší oblastní scény, v Horáckém divadle v Třebíči. Uvedl se inscenací hry K. Nového Na Táboře 1420. Byla provedena pro širým nebem na diváky zaplněném třebíčském stadionu. Na jednu sezónu se pak mladý režisér vrátil do Brna, k Rudolfu Waltrovi do Svobodného divadla, kde režíroval čtyři inscenace. Úspěšný Klicperův Hadrián z Římsů byl pak také jeho režijním debutem v Horáckém divadle v Jihlavě, kam nastoupil v roce 1947 jako umělecký ředitel a režisér. Na jihlavské scéně uváděl hry českých autorů (F. A. Schubert: Drama čtyř chudých stěn) i světovou klasiku (W. Shakespeare: Veselé paničky windsorské), byl prvním režisérem česky uvedené hry Petra Zvona Tanec nad pláčem. Do jeho uměleckého života tehdy poprvé zasáhla politická perzekuce: Po únoru 1948 byl zbaven funkce. Hynštovým dalším působištěm se stalo ostravské Státní divadlo, kde byl nejen režisérem, ale od roku 1954 také šéfem činohry. Za 8 let nastudoval v Ostravě přes dvacet činoherních a operních inscenací, sám ztvárnil přes stovku rolí. Režíroval zde světovou klasiku ( Moliére: Tartuffe, Sofokles: Oidipús vladař, Ibsen: Nora, Čechov: Višňový sad) i českou klasiku (K. Čapek: Matka, Zeyer-Suk: Radúz a Mahulena). K Moliérovi i Zeyerovi se vracel i ve svém dalším působišti. Stalo se jím v roce 1959 Státní divadlo v Brně, kam nastoupil jako šéf činohry a režisér. Brněnské období bylo pro Hynšta umělecky plodné a úspěšné. Začínal Nezvalovou Atlantidou. Jeho režie se opíraly o antiiluzivní poetiku Bertolda Brechta (Daněk: Pohled do očí, J. Mahen: Dezertér, R. Rolland: Vlci, Hochhut: Náměstek, Brecht: Matka Kuráž a její děti). Vrcholem režisérské práce M. Hynšta na brněnské scéně bylo uvedení Dürrenmattovy adaptace Strindbergova dramatu Tanec smrti. Pod názvem Play Strindberg (s V. Fialovou a J. Karlíkem) si ji diváci pamatují dodnes. Začalo i úspěšné pedagogické působení M. Hynšta na Janáčkově akademii múzických umění, kde se v roce 1960 habilitoval prací o melodramu. Ve stejném roce se oženil. S manželkou Jarmilou měli dva syny. Na JAMU pak zastával funkci vedoucího divadelní katedry. Do jeho života opět zasáhla politická perzekuce. Byl zbaven funkcí v divadle i ve škole, v roce 1971 přišel i o zaměstnání. Nové uplatnění našel v letech 1971 – 81 ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v letech 1982 – 89 pak v Divadle pracujících v tehdejším Gottwaldově, kde měl ovšem zákaz pohostinského účinkování. I na „oblasti“ se Miloš Hynšt uplatnil jako vyzrálá režisérská osobnost a prokázal, že i v malých divadlech lze vytvořit kvalitní umělecké zázemí. Po listopadu 1989 se vrátil do Brna režií hry D. Fischerové Hodina mezi psem a vlkem (o F. Villonovi).

Umělecké konto Miloše Hynšta čítá na 140 režií, 100 vlastních divadelních rolí, na 150 hereckých výkonů v brněnském a ostravském rozhlase, kolem 370 rozhlasových režií. V pedagogické práci na brněnské JAMU se kromě vedení divadelní katedry podílel i na založení subkatedry teorie a dějin divadla a katedry syntetických divadelních žánrů. Je autorem více než 160 teoretických prací a drobných črt. Jeho Brněnské divadelní bojování, v němž zachytil své vzpomínky i atmosféru brněnské kulturní scény 60. let, vydala JAMU v roce 1997 k 50. výročí svého založení.

Uměleckou a pedagogickou činnost Miloše Hynšta ocenilo město v roce 2000 udělením Ceny města Brna v oboru dramatické umění.