Michal Ranný

Michal Ranný

  • Výtvarné umění

malíř, kreslíř

30. 7. 1946 Brno – 6. 2.1981 Praha

Nešťastnou náhodou bylo malířské a kreslířské dílo Michala Ranného přerušeno v autorových necelých 35 letech. Rozhodně však nezůstalo torzem.

Michal se narodil rodičům výtvarníkům (Emanuel Ranný st. a Zdenka, rozená Samsonová). Podobně jako o tři roky starší bratr Emanuel zdědil po nich kromě nadání i náklonnost k přírodě, zvířatům, prostým věcem obyčejného života. Otec, sám profesor figurálního kreslení na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, své syny záměrně k výtvarnému projevu nevedl. Jejich talent vyplynul přirozeně sám z krajinného prostředí a způsobu života v rodinné usedlosti ve Štěpánovicích na Tišnovsku. Dům Ranných navštěvovalo mnoho přátel, mezi nimi umělci, kulturní pracovníci, patřili k nim i manželé Skácelovi. Michal studoval v letech 1961 – 65 na SUPŠ v Brně (prof. Jiří Coufal), pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1965-71) u prof. Františka Jiroudka a Jiřího Johna. Již v době pražských studií vykrystalizoval mimořádný talent mladého výtvarníka. Počátky malířské tvorby Michala Ranného jsou spojeny s krajinou podhůří Českomoravské vrchoviny, kam se neustále vracel a nacházel v ní záchytné body pro svou tvorbu. Se stejným zaujetím se věnoval příměstským oblastem Prahy i plenérům Českého středohoří.Velice mu pomohl a podnítil k dalšímu velkému tématu jeho práce, moři, pobyt ve Francii (Paříž, Bretaň, 1967). Jeho výstavy (Brno 1984, Zlín 1986, Praha 1988) jej představily jako umělecky svébytného soudobého českého krajináře, s pevným ukotvením v tišnovské přírodě i hluboce zasaženého zážitky z cest, zejména z mořských scenérií Francie, Jugoslávie a Itálie. Nezpochybnitelné jsou i vlivy Jiřího Johna, Josefa Šímy, Roberta Hliněnského. I když v Ranného pracích (obrazech, akvarelech, kresbách) najdeme rozmanité podoby vegetace, stromy, travnaté plochy, jednotlivá stébla, převažoval u něj zájem o přírodní prvky anorganického původu: útvary skal, především však struktura a barevnost kamenů, ať už v původní podobě nebo se stopami zásahu lidské ruky. Postupně se propracovával od realistického projevu až k abstrakci – gestickým kresleným čarám a monochromnímu koloritu. Dotýkal se hranice lyrické abstrakce, informelní malby i minimalismu. Především však patří do okruhu české moderní malby, pro kterou je jeho dílo svébytným přínosem. Pražská výstava Michala Ranného v galerii Václava Špály v roce 1994 připomněla, že podstata jeho přínosu spočívá v nevšední senzitivnosti a výtvarné kultivovanosti jeho výtvarného vyjadřování.

Michal Ranný uspořádal množství samostatných a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v našich předních galeriích. Předčasně zesnulý umělec byl výjimečným tvůrcem, jehož význam přesahuje hranice vlastní generace a řadí jej do linie velkých „osamělých“ českého umění.

Moravská galerie v Brně uděluje Cenu Michala Ranného v oboru výtvarné umění.