Metodický garant interkulturní práce, Odbor sociální péče (Inzerát č. 186/2023)

Obsah

Informace k inzerátu č. 186/2023

Termín pro podání přihlášek prodloužen do 12. 12. 2023

Magistrát města Brna 

přijme

na funkční místo zaměstnance/zaměstnankyni

v pracovním poměru na dobu neurčitou

metodický garant interkulturní práce

Odbor sociální péče, Oddělení sociálního začleňování

s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna

(inzerát č. 186/2023)

Charakteristika pozice:

Metodik poskytuje soustavnou metodickou podporu týmu interkulturních pracovníků. Zodpovídá za implementaci standardů interkulturní práce do praxe, navrhuje konkrétní nástroje řízení přímé práce, hledá řešení na míru jednotlivým cizineckým komunitám. Je zodpovědný za vytvoření a dodržování standardů interkulturní práce s klienty. Metodicky spolupracuje na tvorbě informačních materiálů pro cizince a jejich testování. Na základě zkušenosti interkulturních pracovníků z praxe navrhuje a realizuje systémová řešení. Síťuje na odbornou pomoc, nebo jinou návaznou podporu dle příslušné potřebnosti. Realizuje činnosti vedoucí ke zlepšení životní situace klientů/rodin, podílí se na organizaci individuálního plánování, aktivizaci a zplnomocnění klienta v rámci vedení a konzultací interkulturních pracovníků v přímé práci. Zprostředkovává kvalifikovanou pomoc (neziskové organizace, instituce a úřady, úřady městských částí, úřady práce atd.). Podílí se na síťování „zdola“ – navazování kontaktů s pracovníky úřadů, organizací a institucí, se kterými se setkávají interkulturní pracovníci v rámci svého působení. Koordinuje a vyhodnocuje terénní práci. Zodpovídá za vedení a vyhodnocování databáze interkulturní práce. Spolupracuje při tvorbě, implementaci a evaluaci Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2020 – 2026 a jejich akčních plánů.

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Ing. Martina Špicová, Oddělení sociálního začleňování OSP, tel. 778 492 600                                                                   

Platové podmínky:  10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících + odměny.

Termín nástupu:      leden 2024.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné,
 • znalost právních předpisů vztahujících se k sociální oblasti a k oblasti cizinecké agendy:
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • praxe v oblasti integrace cizinců či na metodické nebo obdobné pozici,
 • schopnost jednat s lidmi z různých kultur, samostatnost, profesionalita,
 • uživatelská znalost práce na PC.

Dále výhodou:

 • angličtina nebo další jazyk na komunikační úrovni,
 • zkušenosti s prací s cizinci, znalost problematiky cizinců,
 • pro účely osobního pohovoru doporučujeme nastudovat Manuál lokální integrace vydaný Sdružením pro integraci a migraci a Aktualizovanou koncepci integrace cizinců 2016 – Ve vzájemném respektu.

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • možnost konzultovat osobní i pracovní problémy v rámci pracovní doby s psychologem MMB,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružná pracovní doba,
 • závodní stravování,
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Písemnou přihlášku s profesním životopisem vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 12. 12. 2023 (včetně) na adresu:

             Magistrát města Brna

             Personální oddělení

             Dominikánské nám. 1

             601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Další informace a tiskopisy jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 13. 11. 2023

Oznámení prodlouženo dne 28. 11. 2023