Martin_Strnad

Martin Strnad

  • Sport

tělovýchovný pedagog, hokejový trenér

8. 11. 1914 Brno - 20. 10. 2002 Brno

První hokejové krůčky budoucího tělovýchovného metodika a trenéra se odehrály na zamrzlé Svratce v Brně - Bystrci. Martin pak studoval na První státní československé reálce v Brně (maturita v roce 1934). Všestrannou tělesnou výchovu získal v Sokole Brno I, jehož byl reprezentantem. Úspěchy měl v gymnastice, košíkové, atletice i hokeji. Byl členem různých družstev na celostátní úrovni, přeborníkem Moravy i Československé obce sokolské. Na pedagogickou dráhu se připravoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1938 získal odbornou způsobilost pro vyučování tělesné výchovy a chemie na středních školách. Své první místo středoškolského profesora nastoupil na gymnáziu v Boskovicích. Zde objevil a přivedl ke sportu řadu talentů. Jeho zásluhou začala úspěšná éra boskovické košíkové, atletiky a hokeje, kde on sám patřil k nejlepším hráčům. Hned po válce složil doktorát z chemie a biologie. V roce 1949 přijal místo na gymnáziu v Blansku, kde organizoval studentský sportovní život. Blanenským košikářům pomáhal svými výkony i vytvářením podmínek. Vrcholných úspěchů v tělovýchovné a pedagogické práci dosáhl v Brně-Husovicích na gymnáziu v Elgartově ulici, kam přišel v roce 1953. To už se orientoval na metodiku a organizaci sportu na úrovni kraje. A veškeré své schopnosti zaměřil na mládežnický hokej. Postupně se stává vůdčí postavou hokejového sportu na školách, prosazuje jeho zařazení do osnov tělesné výchovy, organizuje školní turnaje, vede trenérské kurzy. Z jeho popudu vznikly celostátní středoškolské hry v ledním hokeji. Současně pracuje jako trenér dorostu RH Brno. Pod jeho vedením začínaly slavné osobnosti brněnského a československého hokeje Milan Richter, Karel Skopal, Jaromír Meixner, Richard Farda, Lubomír Hrstka a další. V roce 1967 založil Martin Strnad na několika brněnských školách hokejové kroužky, z nichž vznikl hokejový klub Domu dětí a mládeže v Brně. Z klubu se vyvinul hokejový oddíl, který dnes nese název HC YTONG Brno. Tam Martin Strnad působil 30 let jako trenér, metodik a motor hokejového dění. Oddíl se díky jeho úsilí dostal na republikovou úroveň. Jako učitel a zakladatel sportovních hokejových tříd se zapsal v letech 1978 – 1982 i do činnosti Základní školy na Úvoze, kde se zasloužil i o výstavbu zimního stadionu. Obdobně je jeho jméno spojeno se Základní školou Labská v Bohunicích.

Martin Strnad se věnoval i publikační činnosti, je autorem nebo spoluautorem řady odborných teoretických textů o ledním hokeji (Metodický nácvik ledního hokeje na školách 2. a 3. stupně, Technický nácvik LH na školách 2. a 3. stupně, Pokyny k nácviku ledního hokeje, Lední hokej - národní sport Čechoslováků, Hokejová škola pro samouky, Integrovaný program mládežnického hokeje v ČR a další). Při vší metodické, trenérské a publikační činnosti si dr. Strnad našel čas na práci v v různých komisích Českého svazu ledního hokeje, zastával funkci předsedy Městského svazu ledního hokeje v Brně. Za desítky let neúnavné práce Martina Strnada s mládeží prošlo jeho výchovou na tisíce svěřenců všech věkových kategorií, od pětiletých hokejových batolat přes hráče žákovských a dorosteneckých družstev až po juniorské přeborníky. Vždy trval na zásadách fair play, úctě k soupeři, čestném způsobu boje podle pravidel. Usiloval nejen o výchovu výborných hráčů, ale i lidí vzdělaných, užitečných pro společnost, připravených pro praktický život.

RNDr. Martin Strnad spojil teoreticky i prakticky svůj život se sportem, výchovou mládeže, městem Brnem a jeho propagací. Ještě po osmdesátce se záviděníhodnou vitalitou aktivně pracoval s dětmi, vyhledával hokejové talenty. Dostal i řadu ocenění, v poslední době si zejména vážil uznání Českého svazu ledního hokeje v roce 1994, Ceny Fair play za celoživotní práci, kterou mu v roce 2000 udělil Český olympijský výbor, titulu Učitel roku, kterou obdržel od brněnského Školského úřadu v roce 1996 a Ceny města Brna, kterou mu Zastupitelstvo města Brna udělilo v roce 1997 za celoživotní práci při výchově mládeže a za propagaci a rozvoj ledního hokeje.