Ludwig Blum

Ludwig Blum

Výtvarné umění

malíř

24. 7. 1891 Brno - 28. 7. 1974 Jeruzalém

Umělcovy inspirační zdroje, ač geograficky i etnicky značně rozdílné, mají mnohé styčné body: živost tržišť, malebnost krojů, svéráz obyvatel. Ludwig se narodil do početné židovské obchodnické rodiny (celkem 10 dětí). Prožil pěkné dětství mezi venkovskými kamarády, poznal zvyklosti křesťanského venkovského prostředí, kterým byli Blumovi v Líšni obklopeni. Od mládí ovšem četl knihy o sionismu, cvičil v národně židovských klubech Makabi v Brně, ve Vídni i v Praze. Po české obecné škole navštěvoval německé gymnázium v Brně. Na přání otce Filipa se měl stát také obchodníkem, zvítězil však výtvarný talent. V roce 1911 začal mladý Blum studovat malířství u Davida Kohna na vídeňské Akademii. Léta 1913 - 18 prožil ve vojenské službě, v jejím závěru jako válečný malíř. Výtvarná studia dokončil na pražské Akademii výtvarných umění u prof. F. Thieleho. Po absolutoriu se vydal na studijní cesty po významných evropských kulturních centrech (Amsterodam, Haag, Brusel, Londýn, Florencie, Madrid), kde se důkladně seznámil s díly starých mistrů. V květnu 1923 přišel do Palestiny a na celý život se usadil v Jeruzalémě. Založil rodinu (sňatek s Dinou Klementinou Mayerovou, dcera Debora Clara a syn Eslialem Adolf). Palestina Ludwiga Bluma okouzlila, horečně maloval krajinu i města, zachycoval život v kibucech. Nová Palestina se však hospodářsky teprve stavěla na nohy a existence výtvarníka neposkytovala mnoho jistot. Ludwig Blum proto uspořádal v roce 1925 v německém Domě umělců v Brně výstavu svých prací. Všech 70 obrazů prodal. Výtěžek mu pomohl věnovat se usilovné umělecké činnosti a i s rodinou cestovat. Dopracoval se kompozičního mistrovství v krajinách i vedutách, jeho portréty vynikají schopností charakteristiky i citového prožitku. V roce 1930 se zúčastnil pražské výstavy židovských umělců 19. a 20. století, vystavoval v Berlíně, Paříži, Bratislavě. Jeho ústředním životním tématem byl Jeruzalém ve všech podobách, v monumentálním i intimním pojetí. Cestu ke skutečnému uměleckému uznání přinesl Blumovi rok 1935, kdy byl v Jeruzalémě na úpatí Olivetské hory vysvěcen Československý poutnický dům s Cyrilometodějskou smírnou kaplí (brněnský architekt Stanislav Kučera). Hospic vznikl z podnětu brněnského profesora Msgr. Antonína Bartoše, jednatele Palestinského spolku (pro poutníky z Moravy do Svaté země). Blum věnoval hospicu jeden za svých obrazů Jeruzaléma a s prof. Bartošem se při vysvěcení domu spřátelil. Antonín Bartoš byl také zakladatelem Biblického muzea v Brně a požádal Bluma, aby pro jeho expozici namaloval obraz Svatého města. Vzniklo monumentální dílo (200 x 800 cm), zachycující jedinečným způsobem a s naprostou přesností jak současnou topografii města, tak všechna místa dotýkající se událostí Starého i Nového zákona. Před umístěním v Biblickém muzeu byl obraz "Jerusalem s hory Olivetské" vystaven v roce 1938 v londýnské Royal Academy. Divácká porota jej zařadila mezi 30 nejlepších obrazů výstavy. Od roku 1991 je obraz po mnoha peripetiích umístěn a zpřístupněn i veřejnosti v Kapitulní síni Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Blum pobýval v Brně ještě v roce 1937 (namaloval Bartošův portrét), po roce 1938 už se do vlasti nevrátil. V roce 1939 přijal palestinské státní občanství. Jeho malířské dílo sklízelo úspěchy nejen na četných výstavách v Palestině, před válkou i v mnoha evropských městech. Po válce proniklo i do USA (New York, Philadelphia). Do Blumova soukromého života krutě zasáhly válečné události: jeho sourozenci i s rodinami zahynuli, syn přišel o život v ozbrojeném arabsko-izraelském konfliktu roku 1946. Vynikající obrazy Ludwiga Bluma, zejména nesčetné motivy Jeruzaléma, zdobí stovky galerijních, muzejních i soukromých sbírek po celém světě. Jako jeden z prvních občanů Jeruzaléma byl poctěn čestným uznáním Jakír Jerušalím (Významný občan Jeruzaléma). Moravská galerie v Brně uspořádala v roce 1995 spolu s pražským Židovským muzeem v Pražákově paláci výstavu jeho obrazů. V říjnu 2000 byla na Blumově rodném domě v Pohankově ulici v Líšni odhalena pamětní deska. Blumovo malířské dílo má však i širší kulturně historický podtext, spočívající v přátelství a účinné spolupráci dvou zdánlivě nesmiřitelných názorových světů, jak je ztělesňovali křesťanský katecheta Antonín Bartoš a židovský umělec Ludwig Blum.