Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB

Předsedkyně:

 • Mgr. Jitka Ivičičová

Místopředsedkyně:

 • Ing. Jana Bohuňovská

Členové:

 • Ing. Antonín Crha
 • Bc. Patrik Doležal
 • Mgr. Květuše Doležalová
 • MUDr. Josef Drbal
 • Ludvík Kadlec
 • PhDr. Ing. Marie Oujezdská
 • Leoš Prokeš, MBA
 • PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.
 • MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.