Komise výchovy a vzdělávání RMB

Předseda:

 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Místopředseda:

 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Členové:

 • David Aleš
 • Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA,LL.M.
 • Mgr. Květuše Doležalová
 • RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
 • Ing. Klára Liptáková
 • Mgr. Markéta Olbertová
 • Mgr. Stanislav Skřička
 • Mgr. Jindřich Svoboda
 • Mgr. Matouš Vencálek