Komise územního plánování a rozvoje RMB

Předseda:

 • Mgr. Břetislav Štefan

Místopředsedkyně:

 • Mgr. Jitka Ivičičová

Členové:

 • Ing. arch. Petr Bořecký
 • Ing. Rudolf Drnec
 • Mgr. Jiří Dvořáček
 • Ing. Ivan Fencl, Ph.D.
 • Milan Hrdlička
 • JUDr. Michal Chládek, MBA
 • MgA. Jakub Kořínek
 • Ing. arch. Vojtěch Mencl 
 • Ing. Jan Tichý