Komise bezpečnosti a veřejného pořádku RMB

Předseda:

 • JUDr. Jiří Kolář

Místopředseda:

 • Ing. Jan Šrůtek

Členové:

 • Ing. Vít Beran
 • Lukáš Boula
 • Patrik Cibere
 • Bc. Patrik Doležal
 • Pavel Dvořák
 • JUDr. Tomáš Kratochvíl 
 • Bc. Jiří Kukleta
 • Patrik Pávek
 • Jiří Zorník