Kancelář architekta města Brna, p. o.

Druh:
Movitý majetek

Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace nabízí neupotřebitelný majetek dle seznamu v příloze. Nabídka platí do 13. 4. 2023.

V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Jana Nováka.

E-mail: novak.jan@kambrno.cz

Dokumenty