Joseph Georg Kamel

Věda, technika

botanik, jezuitský misionář

21. 4. 1661 Brno – 2. 5. 1706 Luzon (největší ostrov Filipín)

Budoucí zvídavý misionář se podle svého životopisce Josefa Entnera narodil v rodině brněnského postřihačského mistra Andrese Kamela, v domku poblíž Židovské brány. Asi v 17 letech byl přijat na jezuitskou misijní školu ve Vídni. Ukončil ji s vynikajícím prospěchem v přírodních vědách. Zájem o botaniku ho přivedl již předtím do kolejní lékárny. V 21 letech vstoupil do řádu, po dvoule-tém noviciátu složil věčné sliby. Další dva roky pracoval jako lékárnický po-mocníka ošetřovatel ve špitálech v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově. Po kněžském vysvěcení ho řád vyslal jako misionáře na Španělskem kolonizované Filipíny (1687) Cesta přes Mexiko trvala dva roky a skončila v Manile. Tam Kamel uplatnil své vědomosti nejen jako uznávaný lékárník v manilském lazare-tu Misericordia (Milosrdenství), kde také založil první filipínskou lékárnu, léči-tel domorodců, ale zhodnotil je i v tajných zprávách pro španělské úřady, které se zajímaly o možnosti využití přírodního bohatství svých dálněvýchodních dr-žav. Kamel se přitom mohl intenzivně věnovat i svým botanickým zájmům a založil i velkou zahradu s evropskými i místními léčivými rostlinami. Poznatky o filipínské floře uspořádal do herbářů, zasílaných do Londýna. Tam byly vý-sledky jeho výzkumů také publikovány. Popsal mimo jiné rostlinu boby svatého Ignáce, jejíž semena obsahují jedovatý alkaloid strychnin. Domorodci z něj vy-ráběli šípový jed kurare, později se používal i k léčbě padoucnice. Ve 45 letech Kamel zemřel na průjmové onemocnění, způsobené prvokem amébou. Jeho práce opatruje archiv britské Královské společnosti. Nejobsáhlejší z nich je Pře-hled rostlin a ostatních keřů rostoucích na Luzonu, hlavním ostrově Filipín (Herbarum aliarumque Stirpium in Insula Luzone Philippinarum primaria na-scentium Syllabus). V Britském muzeu je uložena jeho sbírka Hortus Indicus.

Světový věhlas si ale Kamel získal díky okrasnému keři, který v Asii objevil otec světové botanické a zoologické soustavy, švédský přírodovědec Carl Linné, a pro jeho nádherné květy nazval „Japonská růže“. Ač nevoněla a kvetla jen krátce v zimním období, zato v mnoha barevných variantách, oslnila evropskou společenskou smetánku. Protože Linné znal a respektoval práci českého misio-náře, pojmenoval exotickou rostlinu po něm, Camellia japonica. První zásilku květů dostal hrabě Špork v Praze. Šlechtitelé postupně dospěli až k dvaaosmdesáti barevným odstínům květů. Kamélie, jejichž krásu můžeme vždy v na přelomu února a března obdivovat na výstavě v zámku Rájec – Jestře-bí, uvedly jméno brněnského rodáka do historie světové botaniky. I když u nás byl Kamelův význam dlouho opomíjen, ve světě je uznáván jako jeden ze zakla-datelů moderní přírodovědy, třísté výročí jeho smrti zařadilo na svůj seznam vý-znamných událostí UNESCO.

Po Josefu Jiřím Kamelovi je pojmenována ulice v Brně-Jehnicích.